Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.2 14.7 12:50 2.2 8:00 11.1 0.0 0.0 0.5 14.5 13:10 SE 2 8.2 14.2 13:50 4.4 23:30 10.1 0.0 0.0 0.6 12.9 11:30 SE 3 7.2 12.4 14:40 3.1 6:20 11.1 0.0 0.0 1.6 20.9 14:20 NW 4 7.3 10.4 15:30 5.0 2:10 11.0 0.0 0.0 2.4 22.5 12:50 NW 5 7.3 12.7 14:30 4.5 22:30 11.0 0.0 0.0 1.6 20.9 13:00 SE 6 8.0 13.4 13:30 2.9 6:40 10.3 0.0 0.0 2.6 25.7 12:20 SE 7 8.1 12.3 14:10 3.8 8:00 10.2 0.0 0.4 0.8 14.5 23:50 ESE 8 7.0 11.8 14:30 5.0 6:50 11.3 0.0 4.0 0.5 17.7 10:30 SE 9 6.3 9.9 14:10 4.4 6:40 12.0 0.0 3.0 0.8 12.9 11:40 SE 10 4.0 7.7 14:40 0.8 7:40 14.3 0.0 1.2 0.6 12.9 8:10 SE 11 4.5 8.1 15:50 2.2 00:00 13.8 0.0 2.6 0.3 17.7 22:30 SE 12 1.8 3.9 14:40 -1.1 23:00 16.5 0.0 0.0 1.6 19.3 15:30 SE 13 -0.6 2.8 14:00 -3.2 23:40 18.9 0.0 0.0 2.1 19.3 15:40 SE 14 0.2 8.8 14:10 -5.3 3:50 18.1 0.0 0.0 1.4 12.9 5:00 ESE 15 3.4 12.9 13:10 -1.6 7:00 14.9 0.0 0.0 0.6 12.9 11:30 ESE 16 2.2 9.1 14:00 -1.0 9:10 16.1 0.0 0.0 1.6 14.5 13:00 SE 17 5.0 9.3 15:10 -0.4 0:10 13.3 0.0 0.4 3.2 30.6 15:30 NW 18 4.7 9.4 12:50 -1.6 23:20 13.6 0.0 0.0 1.6 22.5 4:30 NW 19 0.6 7.4 14:20 -3.7 8:30 17.7 0.0 0.0 1.9 16.1 12:50 ESE 20 2.6 9.1 15:00 -2.9 2:00 15.7 0.0 0.0 3.1 29.0 15:20 ESE 21 5.8 9.6 14:40 3.6 0:20 12.5 0.0 5.8 2.4 29.0 10:30 NNW 22 1.2 4.6 0:50 -4.0 22:10 17.1 0.0 9.8 4.3 37.0 10:30 NW 23 -3.1 0.8 13:40 -6.7 23:30 21.4 0.0 0.0 2.4 20.9 10:50 NW 24 -4.8 -1.1 11:30 -7.8 2:30 23.1 0.0 0.6 2.3 17.7 10:40 SSE 25 -4.1 0.8 15:10 -7.4 23:50 22.4 0.0 1.0 1.3 19.3 13:20 ESE 26 -4.1 4.7 14:20 -9.9 6:40 22.4 0.0 0.0 1.4 11.3 5:40 ESE 27 -1.1 5.8 14:40 -6.1 3:20 19.4 0.0 0.0 1.6 22.5 14:40 ESE 28 1.5 8.1 14:30 -4.3 5:10 16.8 0.0 0.0 2.9 29.0 11:20 NW 29 1.3 2.7 8:30 0.3 11:00 17.0 0.0 18.4 0.2 11.3 6:30 SE 30 2.2 7.5 15:40 -0.3 23:30 16.1 0.0 0.0 1.0 12.9 14:20 SSE 31 2.6 10.6 15:10 -1.8 8:30 15.8 0.0 0.0 1.0 30.6 22:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 3.0 14.7 1 -9.9 26 475.0 0.0 47.2 1.6 37.0 22 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 1 Min <= 0.0: 18 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 18.39 ON 29/01/22 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration