Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 18.4 25.6 15:30 11.0 7:50 2.2 2.4 0.0 5.5 40.2 16:10 NW 2 19.5 26.6 15:10 13.8 3:50 1.5 2.7 0.0 4.2 35.4 16:50 NW 3 19.4 27.3 15:00 13.6 7:10 1.3 2.4 0.0 3.1 29.0 15:30 E 4 18.6 26.4 17:10 11.7 7:10 1.8 2.1 14.6 4.0 32.2 13:20 NW 5 17.4 24.3 12:30 13.5 6:30 2.0 1.0 0.8 1.0 17.7 13:30 SSE 6 17.6 23.4 17:00 12.6 6:40 1.8 1.0 0.0 1.3 22.5 12:00 S 7 17.4 23.4 16:20 14.0 5:50 1.9 1.0 0.2 1.6 19.3 18:50 SSW 8 16.5 20.3 16:20 12.8 00:00 1.9 0.2 0.0 0.8 14.5 14:10 SSE 9 14.2 21.2 12:20 10.5 5:30 4.2 0.1 3.6 0.6 25.7 12:40 SE 10 14.9 21.6 17:20 8.9 7:10 4.1 0.7 0.4 2.9 35.4 14:30 NW 11 17.4 26.5 13:10 10.0 7:20 2.9 1.9 0.2 2.4 24.1 15:20 NW 12 16.3 20.6 14:10 12.8 23:50 2.3 0.3 6.4 0.3 17.7 15:40 ESE 13 17.0 24.3 13:40 11.6 3:00 2.6 1.3 0.0 0.6 19.3 13:20 SE 14 18.1 26.1 15:30 11.1 6:30 2.4 2.3 0.0 1.0 24.1 18:20 NW 15 18.5 26.8 14:20 11.2 7:50 2.3 2.5 0.0 2.9 29.0 17:00 NW 16 19.0 27.9 14:40 11.7 7:00 2.1 2.8 0.0 3.4 32.2 16:50 NW 17 20.5 28.6 15:30 13.3 7:20 1.3 3.5 0.0 4.0 30.6 14:10 NW 18 20.9 28.6 15:10 14.7 6:30 0.8 3.5 0.0 4.2 51.5 16:00 NW 19 21.3 31.2 15:30 14.3 7:40 1.0 4.1 0.0 2.1 29.0 17:40 NW 20 20.4 26.9 14:20 14.2 8:00 0.7 2.9 0.0 4.8 37.0 14:50 NW 21 19.8 26.9 14:40 13.7 7:30 1.1 2.6 0.2 3.4 29.0 15:40 NW 22 17.8 23.8 13:50 12.6 6:40 1.9 1.4 0.0 6.3 41.8 16:20 NW 23 14.8 20.9 16:00 9.3 23:50 3.8 0.2 0.0 1.4 22.5 15:20 S 24 13.0 20.4 16:40 6.8 6:50 5.6 0.3 0.0 3.9 32.2 15:10 NW 25 16.1 26.4 13:10 7.6 7:40 4.3 2.0 0.0 1.9 25.7 15:20 NW 26 18.1 26.6 13:10 10.4 7:40 2.7 2.5 0.0 2.1 24.1 13:50 NW 27 18.7 28.1 14:00 11.7 7:40 2.3 2.7 0.0 1.6 20.9 14:30 NW 28 19.1 25.8 15:20 13.4 3:20 1.3 2.1 0.0 1.4 17.7 12:20 NW 29 17.8 23.8 13:00 13.1 7:50 1.8 1.3 0.0 0.8 19.3 12:30 S 30 15.8 22.1 14:40 11.2 00:00 3.0 0.4 0.0 0.5 14.5 14:20 S ------------------------------------------------------------------------------------- 17.8 31.2 19 6.8 24 69.0 54.2 26.4 2.5 51.5 18 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 14.60 ON 04/09/21 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration