Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 27.3 36.7 16:30 17.8 6:30 0.0 9.0 0.0 2.7 32.2 13:30 NW 2 28.8 37.1 15:40 19.9 6:40 0.0 10.5 0.0 3.4 30.6 17:20 NW 3 28.9 37.4 14:10 20.9 6:20 0.0 10.6 0.0 3.7 37.0 16:00 NW 4 28.3 35.8 14:00 20.8 6:40 0.0 10.0 0.0 4.5 33.8 15:40 NW 5 28.7 36.1 13:40 21.6 7:50 0.0 10.4 0.0 6.3 43.5 18:00 NW 6 22.8 27.4 14:30 18.1 7:10 0.0 4.5 0.0 9.5 45.1 14:40 NW 7 22.8 30.6 15:40 15.6 7:10 0.6 5.0 0.0 3.2 27.4 13:50 NW 8 23.5 30.7 14:10 16.3 7:10 0.2 5.4 0.0 3.9 30.6 15:40 NW 9 25.3 33.8 17:10 16.9 6:50 0.1 7.1 0.0 2.7 25.7 15:40 NW 10 28.0 36.2 14:40 20.2 7:50 0.0 9.7 0.0 3.1 29.0 14:50 NW 11 27.3 35.9 14:20 20.5 6:20 0.0 9.0 0.0 3.9 40.2 16:30 NW 12 25.2 32.2 15:50 19.3 6:10 0.0 6.9 0.0 1.3 20.9 17:40 NW 13 25.1 32.1 16:10 18.7 7:10 0.0 6.8 0.0 1.1 22.5 12:00 NE 14 23.4 29.7 16:00 18.8 6:20 0.0 5.1 0.0 1.4 22.5 15:20 S 15 23.7 31.1 16:00 18.4 7:30 0.0 5.4 0.0 1.3 29.0 14:30 NE 16 23.6 33.0 15:50 16.9 6:20 0.1 5.4 0.0 2.4 27.4 18:10 NW 17 23.3 30.6 15:00 16.7 7:50 0.2 5.2 0.0 5.1 41.8 16:40 NW 18 23.3 31.3 13:20 15.8 6:10 0.2 5.3 0.0 4.2 33.8 14:50 NW 19 21.6 30.2 14:20 16.3 6:40 0.3 3.5 17.0 1.6 29.0 18:20 SSE 20 20.9 27.9 13:30 16.7 6:40 0.3 2.8 1.4 0.8 16.1 14:40 SSE 21 21.1 26.8 12:20 16.8 5:40 0.4 3.1 0.2 0.8 20.9 13:40 NNW 22 22.1 29.4 15:30 15.6 4:10 0.5 4.2 0.0 0.8 20.9 14:10 S 23 22.3 29.9 15:40 15.8 7:20 0.4 4.4 0.0 1.0 32.2 17:00 NW 24 21.8 29.9 14:50 15.1 5:40 0.6 4.1 0.0 2.4 29.0 15:40 NW 25 22.1 29.9 15:10 15.3 7:40 0.6 4.3 0.0 3.9 35.4 16:40 NW 26 22.2 30.4 17:10 15.3 5:10 0.6 4.5 0.0 4.5 41.8 13:20 NW 27 20.9 28.6 16:00 16.3 00:00 0.4 2.9 3.8 3.1 38.6 10:30 NNW 28 20.1 26.2 16:40 13.8 7:10 0.9 2.8 0.0 6.4 40.2 15:10 NW 29 20.6 26.3 16:00 16.1 2:10 0.5 2.8 0.0 6.4 38.6 17:20 NW 30 19.2 24.9 16:00 14.0 6:30 1.3 2.2 0.0 4.3 33.8 12:50 NW 31 18.7 25.6 14:30 13.1 5:10 1.9 2.3 0.0 5.3 38.6 16:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 23.6 37.4 3 13.1 31 9.8 175.1 22.4 3.4 45.1 6 NW Max >= 32.0: 11 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.99 ON 19/08/21 Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration