Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.8 29.9 16:40 12.8 5:20 1.5 5.0 0.0 3.1 37.0 20:20 NW 2 22.3 28.1 12:50 15.6 23:50 0.2 4.3 0.0 4.2 43.5 0:20 NW 3 18.9 24.6 17:00 13.2 7:10 1.3 1.9 0.0 3.9 29.0 15:50 NW 4 16.6 22.9 13:20 10.7 7:30 2.7 0.9 0.0 3.5 29.0 14:50 NW 5 14.6 21.1 14:30 8.2 4:40 4.3 0.6 0.0 4.3 30.6 13:20 NW 6 14.6 20.2 15:40 10.1 3:00 3.9 0.2 0.0 3.4 27.4 18:00 NW 7 16.6 25.9 17:30 9.3 6:20 3.4 1.6 0.0 2.6 35.4 15:30 E 8 18.2 24.5 15:50 11.6 7:20 1.9 1.8 0.0 3.2 27.4 17:20 NW 9 16.3 22.6 14:00 10.7 23:40 3.0 1.0 0.0 1.8 19.3 16:20 S 10 14.7 24.0 16:30 6.2 6:20 4.8 1.2 0.0 1.9 25.7 14:40 S 11 16.1 24.2 14:50 7.9 6:40 3.8 1.6 0.0 2.3 24.1 16:30 NW 12 14.6 20.7 14:00 8.7 6:40 4.0 0.3 0.0 5.0 38.6 15:40 NW 13 13.7 19.7 13:30 9.5 23:20 4.7 0.1 0.0 5.6 37.0 15:30 NW 14 13.1 18.7 15:40 7.3 7:00 5.2 0.0 0.2 6.4 43.5 13:40 NW 15 11.7 17.9 12:10 6.6 5:20 6.6 0.0 3.8 2.1 32.2 12:30 NW 16 12.6 17.7 15:00 8.7 6:50 5.7 0.0 0.0 6.6 35.4 11:30 NW 17 15.1 23.7 17:50 7.1 6:10 4.3 1.1 0.2 3.9 35.4 14:10 NW 18 15.7 21.7 15:30 9.6 00:00 3.4 0.9 0.0 7.4 43.5 12:10 NW 19 14.7 22.3 11:10 6.6 6:40 4.6 1.0 0.0 4.7 35.4 16:10 NW 20 13.3 18.1 15:40 8.8 4:30 5.0 0.0 0.0 9.3 45.1 14:40 NW 21 13.4 19.1 16:20 9.2 7:00 5.0 0.0 0.0 6.0 41.8 3:10 NW 22 13.7 20.1 13:30 6.7 7:20 4.9 0.3 0.0 4.0 32.2 14:20 NW 23 16.4 26.3 16:00 6.1 5:50 4.3 2.4 0.0 1.8 20.9 14:30 NW 24 21.2 30.7 13:50 12.2 5:50 1.6 4.5 0.0 1.8 22.5 17:40 NW 25 21.6 29.1 14:40 14.3 6:40 0.8 4.1 0.0 3.2 30.6 17:40 NW 26 19.7 27.2 14:50 12.4 6:40 1.6 3.0 0.0 3.4 29.0 15:30 NW 27 16.8 23.5 14:20 10.4 5:40 2.9 1.4 0.0 4.5 40.2 17:20 NW 28 15.8 22.4 15:00 8.9 6:10 3.3 0.9 0.0 6.1 40.2 13:30 NW 29 16.3 23.4 14:10 9.2 5:40 3.5 1.5 0.0 3.4 27.4 14:40 NW 30 15.9 21.6 14:00 11.7 5:20 2.9 0.6 0.0 3.9 35.4 16:30 NW 31 14.4 19.9 13:50 9.7 3:10 3.9 0.1 0.0 7.2 41.8 16:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 16.1 30.7 24 6.1 23 109.0 42.1 4.2 4.2 45.1 20 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 3.81 ON 15/05/21 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration