Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 5.3 10.1 13:00 2.1 00:00 13.0 0.0 0.2 0.8 16.1 13:30 SE 2 5.4 11.8 14:10 -0.7 7:40 12.8 0.0 23.8 0.6 30.6 22:10 SE 3 9.4 12.9 14:20 7.2 22:10 8.9 0.0 9.0 1.6 32.2 5:30 SSE 4 7.4 10.8 2:40 5.3 23:00 10.9 0.0 70.6 2.3 32.2 17:50 NW 5 5.7 11.3 13:50 2.7 8:40 12.6 0.0 0.6 1.3 22.5 14:40 SSE 6 7.7 11.4 15:00 2.8 0:40 10.6 0.0 0.4 1.3 24.1 21:20 NW 7 9.6 13.1 15:00 6.0 6:30 8.7 0.0 0.2 2.7 32.2 18:10 NW 8 12.7 15.7 14:50 7.7 6:40 5.6 0.0 1.2 4.8 41.8 23:30 NW 9 15.0 18.0 22:30 11.7 9:30 3.3 0.0 3.0 6.9 49.9 1:40 NW 10 16.2 20.6 11:50 9.6 8:40 2.7 0.6 2.4 4.2 41.8 14:10 ESE 11 16.6 20.0 0:10 14.4 20:50 1.9 0.1 0.0 5.8 48.3 00:00 SE 12 10.4 15.1 3:20 5.1 19:40 7.9 0.0 47.4 5.5 40.2 6:10 NW 13 5.6 7.3 14:30 1.3 23:40 12.7 0.0 3.4 7.4 43.5 4:30 NW 14 4.2 9.1 23:00 0.5 9:00 14.1 0.0 4.4 6.4 56.3 21:20 NW 15 5.6 9.2 0:50 1.7 00:00 12.7 0.0 6.0 2.6 41.8 3:10 SSE 16 0.4 1.7 0:10 -0.6 00:00 17.9 0.0 34.8 0.0 6.4 9:50 SE 17 -1.5 1.3 15:10 -4.8 9:00 19.8 0.0 0.0 2.7 32.2 4:00 WNW 18 -1.4 0.7 15:40 -3.6 22:20 19.7 0.0 4.6 0.0 6.4 22:20 SE 19 -1.7 3.6 14:10 -4.6 8:10 20.0 0.0 0.0 0.3 12.9 12:40 SE 20 0.6 6.8 14:50 -5.3 1:30 17.7 0.0 0.0 1.4 22.5 12:10 ESE 21 4.8 9.9 14:00 1.5 0:10 13.5 0.0 0.0 1.0 24.1 15:10 SE 22 6.2 8.5 14:10 3.7 1:00 12.1 0.0 3.0 0.6 17.7 3:10 NW 23 6.3 8.4 11:50 3.8 23:10 12.0 0.0 32.8 2.1 43.5 19:30 NW 24 6.7 10.6 14:30 2.4 8:00 11.6 0.0 10.2 5.8 51.5 0:30 NW 25 8.1 11.1 13:10 4.3 19:10 10.2 0.0 32.2 9.0 54.7 6:30 NW 26 7.9 10.9 10:40 3.8 23:40 10.4 0.0 48.4 8.2 62.8 11:00 NW 27 1.0 3.9 0:10 -1.5 00:00 17.3 0.0 1.0 7.2 48.3 0:20 NW 28 0.4 3.9 14:00 -2.6 8:10 17.9 0.0 0.0 3.7 29.0 10:30 NW 29 6.5 11.2 22:20 0.1 0:10 11.8 0.0 0.0 3.9 38.6 21:20 NW 30 9.3 11.9 7:00 2.4 00:00 9.0 0.0 2.6 7.9 48.3 10:10 NW 31 8.6 15.1 15:30 0.8 6:40 9.7 0.0 0.0 2.9 33.8 14:20 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 6.4 20.6 10 -5.3 20 369.0 0.7 342.2 3.6 62.8 26 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 8 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 70.61 ON 04/01/21 Days of Rain: 23 (> .2 mm) 17 (> 2 mm) 7 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration