Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.4 11.1 14:10 4.4 0:40 10.9 0.0 0.0 0.2 9.7 10:50 SE 2 7.7 13.4 14:40 5.0 9:10 10.6 0.0 0.0 0.6 14.5 14:40 SSE 3 9.7 12.8 14:30 5.6 0:40 8.6 0.0 0.0 1.1 30.6 19:00 SE 4 8.6 11.7 3:20 4.9 18:40 9.7 0.0 15.4 0.8 25.7 2:50 SE 5 7.6 13.7 13:50 3.9 4:10 10.8 0.0 0.0 0.3 9.7 23:00 SE 6 10.1 16.2 14:30 4.9 7:30 8.2 0.0 0.4 1.6 25.7 12:00 SE 7 7.9 11.5 15:10 4.6 20:30 10.4 0.0 22.4 1.4 38.6 12:40 SE 8 7.7 12.3 13:30 3.9 7:40 10.6 0.0 0.2 0.8 17.7 16:10 SE 9 9.4 11.7 13:50 6.8 23:20 8.9 0.0 35.6 3.9 33.8 11:50 NW 10 6.1 8.1 13:40 3.6 20:10 12.2 0.0 41.0 0.8 38.6 18:00 ESE 11 5.3 7.0 11:00 2.9 4:00 13.0 0.0 33.4 0.0 6.4 0:10 SE 12 7.4 11.1 13:30 4.9 4:50 10.0 0.0 5.0 0.6 17.7 13:40 NW 13 8.9 10.8 12:40 6.7 8:50 6.0 0.0 7.8 0.2 14.5 10:30 SSE 14 7.9 11.7 14:40 5.9 23:30 10.4 0.0 0.4 0.2 14.5 13:00 SE 15 5.9 12.5 12:50 3.6 6:40 9.8 0.0 0.0 0.3 14.5 12:20 S 16 6.9 13.5 14:10 2.9 9:00 11.4 0.0 0.2 0.3 14.5 15:40 SE 17 6.6 11.8 14:40 3.2 6:20 11.8 0.0 0.0 0.5 14.5 12:20 NW 18 5.4 12.7 13:50 1.7 8:30 12.8 0.0 0.0 0.2 14.5 14:30 NW 19 6.2 12.6 14:20 3.1 8:40 12.1 0.0 0.0 0.3 11.3 13:50 SSE 20 5.9 11.7 14:00 2.2 6:50 12.4 0.0 0.0 0.2 11.3 13:10 SSE 21 6.6 11.8 14:00 2.9 00:00 11.7 0.0 0.0 0.2 11.3 14:00 S 22 5.8 10.6 14:10 1.4 6:00 12.5 0.0 0.0 0.2 8.0 14:20 NW 23 7.3 11.9 14:10 3.8 23:50 11.0 0.0 0.0 0.5 16.1 13:10 NW 24 7.4 11.8 14:20 3.0 3:20 10.8 0.0 0.0 1.3 20.9 13:00 NW 25 9.5 14.4 13:20 4.6 5:20 8.8 0.0 0.0 1.6 27.4 14:10 SE 26 10.2 12.0 14:20 8.7 1:00 8.1 0.0 3.4 1.8 25.7 15:30 NW 27 8.3 11.2 3:30 5.4 21:00 10.0 0.0 52.0 2.4 33.8 11:00 NNW 28 7.0 9.1 14:10 4.1 7:00 11.3 0.0 9.4 3.1 35.4 2:50 NNW 29 9.3 10.8 15:10 6.8 2:40 9.0 0.0 0.0 3.5 33.8 10:00 NW 30 9.8 13.3 15:10 7.8 20:00 8.5 0.0 5.4 2.7 37.0 2:20 NW 31 8.4 11.5 15:10 4.9 22:00 9.9 0.0 14.4 3.7 38.6 7:30 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 7.7 16.2 6 1.4 22 322.7 0.0 246.4 1.1 38.6 7 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 51.99 ON 27/12/20 Days of Rain: 16 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 5 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration