Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.8 19.3 13:20 5.7 7:30 7.5 0.0 0.0 0.6 17.7 13:30 NW 2 10.3 16.8 12:30 6.1 6:20 8.0 0.0 0.4 1.0 19.3 14:30 NNW 3 11.4 15.0 14:20 7.3 1:40 6.9 0.0 0.2 1.9 20.9 15:20 NNW 4 12.4 19.7 12:50 7.3 6:00 5.9 0.0 0.2 0.5 19.3 14:20 NNW 5 12.4 18.0 12:30 8.8 20:00 5.9 0.0 0.0 0.5 17.7 11:20 SSE 6 11.4 15.2 15:10 9.1 3:00 6.9 0.0 0.0 0.5 25.7 15:00 S 7 10.7 15.1 14:10 8.6 22:10 7.6 0.0 0.0 0.8 19.3 13:20 S 8 10.4 15.6 14:10 5.1 23:20 7.9 0.0 0.0 0.8 17.7 4:40 S 9 9.3 16.4 14:10 4.4 7:10 9.0 0.0 0.2 0.6 14.5 12:10 S 10 11.9 17.1 13:50 9.3 6:10 6.3 0.0 0.0 0.5 17.7 13:40 SSE 11 10.9 16.7 14:20 7.3 21:40 7.4 0.0 0.0 0.5 16.1 11:10 S 12 9.1 16.1 14:40 4.5 6:40 9.2 0.0 0.0 0.6 14.5 14:50 NNW 13 9.3 15.0 14:50 5.8 23:40 9.0 0.0 0.2 1.4 22.5 13:00 NW 14 8.0 15.2 13:00 4.1 4:30 10.3 0.0 0.2 0.8 17.7 14:40 NW 15 8.4 14.9 12:30 3.1 7:20 9.8 0.0 0.4 1.3 24.1 12:40 NW 16 9.0 15.3 14:20 4.6 7:40 9.3 0.0 0.2 0.8 19.3 13:20 SE 17 10.1 17.6 13:10 4.9 4:10 8.3 0.0 0.0 0.2 14.5 13:50 NW 18 9.9 13.3 11:40 6.9 21:10 8.4 0.0 0.8 0.2 11.3 11:20 S 19 7.9 11.9 12:40 3.7 23:10 10.4 0.0 0.0 0.5 16.1 12:50 S 20 6.4 12.4 13:30 2.4 23:40 11.9 0.0 0.0 0.6 14.5 13:30 S 21 6.4 10.3 12:30 2.7 0:10 11.9 0.0 0.0 0.2 14.5 12:30 S 22 7.9 11.2 15:00 4.4 00:00 10.4 0.0 0.0 0.2 12.9 14:30 SSE 23 7.2 14.6 14:20 4.0 00:00 11.1 0.0 0.0 0.5 16.1 12:00 SE 24 7.8 15.3 14:30 2.6 5:10 10.5 0.0 0.0 0.3 14.5 14:50 SE 25 6.9 10.9 14:00 4.2 21:20 11.4 0.0 0.0 0.6 19.3 14:20 SSE 26 6.9 13.3 14:10 2.1 4:00 11.4 0.0 0.0 1.1 16.1 11:20 S 27 7.1 14.8 13:40 3.3 6:50 11.2 0.0 0.0 0.3 9.7 10:30 SE 28 5.9 13.2 13:40 0.2 8:00 12.4 0.0 0.0 0.6 17.7 14:40 NW 29 8.6 12.7 13:00 4.1 1:10 9.7 0.0 8.0 0.2 14.5 12:20 SSE 30 6.8 13.4 14:30 4.2 6:30 11.5 0.0 0.0 0.2 8.0 5:40 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 9.1 19.7 4 0.2 28 277.1 0.1 10.8 0.6 25.7 6 S Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 8.00 ON 29/11/20 Days of Rain: 10 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration