Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 22.9 30.6 14:00 16.4 7:30 0.2 4.8 0.0 4.0 30.6 15:00 NW 2 20.5 27.2 13:30 14.0 7:40 0.8 3.0 0.0 3.4 27.4 13:30 NW 3 20.3 28.5 14:50 13.4 6:30 1.2 3.2 0.0 3.4 32.2 15:00 NW 4 20.7 26.8 15:20 14.7 5:20 0.6 3.0 0.0 4.2 35.4 15:40 NW 5 20.3 26.8 14:10 14.6 7:30 0.8 2.8 0.0 2.7 29.0 17:30 NW 6 20.2 28.5 14:00 13.2 6:40 1.4 3.2 0.0 2.9 29.0 14:40 NW 7 21.1 29.7 15:00 13.7 7:40 1.1 3.9 0.0 3.1 25.7 15:50 NW 8 23.6 32.4 16:10 16.2 7:20 0.3 5.6 0.0 1.4 27.4 16:00 NW 9 23.1 29.4 15:00 18.1 6:00 0.0 4.8 0.0 1.4 24.1 12:30 SSW 10 23.1 29.9 15:40 17.2 7:20 0.0 4.8 0.0 1.3 19.3 16:40 S 11 22.0 30.1 16:00 15.4 3:50 0.4 4.1 0.0 1.3 19.3 16:50 SSW 12 21.0 28.9 15:10 14.9 7:40 0.7 3.4 0.0 1.4 20.9 12:20 NW 13 22.3 29.8 16:00 16.5 7:40 0.2 4.2 0.0 1.3 20.9 14:40 NE 14 21.3 27.1 14:10 16.5 3:50 0.1 3.1 0.0 1.8 24.1 12:20 NE 15 21.3 28.1 15:40 17.1 21:40 0.1 3.1 0.0 1.6 20.9 16:10 NE 16 21.3 27.7 13:50 15.5 7:10 0.3 3.3 0.0 1.0 22.5 13:20 S 17 19.5 27.0 12:10 15.1 6:10 0.6 1.8 8.2 1.6 27.4 16:20 ESE 18 17.4 18.7 1:40 16.6 9:10 0.9 0.0 95.2 1.8 27.4 5:10 SE 19 16.6 18.6 11:20 14.5 23:50 1.8 0.0 7.2 0.6 20.9 14:20 NNE 20 16.9 23.8 16:20 12.8 21:50 2.6 1.2 0.0 1.3 19.3 14:30 SE 21 16.3 24.7 16:00 10.3 7:20 3.4 1.4 0.0 1.6 17.7 13:30 SE 22 16.7 23.9 13:00 10.6 6:30 3.0 1.4 0.0 2.3 29.0 15:20 NW 23 17.6 23.6 16:00 12.4 5:50 2.1 1.5 4.8 3.1 29.0 14:00 NW 24 16.6 21.6 13:00 13.3 7:00 2.1 0.4 18.6 1.8 29.0 12:50 SE 25 17.3 24.8 15:50 11.7 7:00 2.6 1.6 0.4 2.7 30.6 14:30 NW 26 18.4 22.5 3:30 12.4 23:50 1.2 1.3 14.2 7.2 62.8 15:20 NNW 27 15.0 21.8 14:00 9.6 7:30 3.8 0.5 0.0 1.8 19.3 13:00 ESE 28 19.9 24.3 14:40 11.7 0:10 0.7 2.4 0.4 6.4 43.5 7:30 NW 29 16.5 21.1 16:00 10.9 8:30 2.2 0.4 1.0 6.6 35.4 12:20 NW 30 13.8 17.7 14:00 9.8 5:50 4.5 0.0 0.0 4.8 32.2 14:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 19.5 32.4 8 9.6 27 39.7 74.4 150.0 2.7 62.8 26 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 95.20 ON 18/09/20 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration