Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 25.9 33.1 15:00 19.8 5:20 0.0 7.6 0.0 4.7 35.4 15:20 NW 2 23.6 30.0 13:50 18.9 6:50 0.0 5.3 0.0 1.4 22.5 17:10 NW 3 23.4 30.0 15:20 17.3 6:40 0.0 5.1 0.0 3.5 29.0 15:00 NW 4 22.8 30.7 15:00 16.1 6:50 0.2 4.7 0.0 4.5 37.0 17:10 NW 5 22.4 29.7 15:30 15.3 6:40 0.4 4.5 0.0 3.9 30.6 10:50 NW 6 21.0 26.2 12:10 16.7 7:50 0.2 2.8 0.0 4.8 30.6 16:00 NW 7 18.6 23.7 13:50 14.9 6:20 1.1 1.4 1.6 3.2 27.4 14:50 NW 8 18.0 23.7 13:20 13.9 4:30 1.5 1.2 1.8 2.9 30.6 14:30 NNW 9 20.3 26.1 18:40 15.4 3:10 0.8 2.8 0.8 2.1 24.1 14:30 S 10 23.3 29.8 16:00 17.7 7:20 0.0 5.1 0.0 1.9 19.3 13:20 NE 11 22.3 29.9 16:40 15.5 7:10 0.4 4.4 0.0 2.4 30.6 17:10 NW 12 22.8 30.1 14:00 15.6 6:30 0.4 4.9 0.0 3.4 27.4 17:20 NW 13 23.6 30.6 15:30 16.8 6:30 0.1 5.4 0.0 3.2 35.4 15:10 NW 14 23.7 30.8 13:30 17.5 6:30 0.0 5.5 0.0 2.7 27.4 15:10 NW 15 23.6 30.6 14:10 17.6 7:20 0.0 5.3 0.0 4.3 35.4 15:30 NW 16 22.3 29.8 15:20 15.1 6:30 0.5 4.5 0.0 4.0 35.4 16:00 NW 17 22.4 29.4 14:50 16.7 6:50 0.1 4.3 0.0 4.2 35.4 18:20 NW 18 21.7 28.1 15:00 15.2 6:40 0.6 4.0 0.0 4.2 32.2 15:20 NW 19 21.4 27.6 13:40 15.9 5:20 0.5 3.6 0.2 5.6 38.6 14:50 NW 20 21.4 28.8 14:10 14.5 7:20 0.8 3.8 0.0 2.9 30.6 17:30 NW 21 22.3 30.5 15:30 15.2 6:50 0.4 4.4 0.0 1.4 22.5 12:10 NW 22 23.7 31.8 16:10 17.1 5:10 0.0 5.4 0.0 1.4 20.9 18:20 NW 23 23.3 31.9 15:40 16.1 7:40 0.2 5.2 0.0 1.8 27.4 18:00 NW 24 23.7 32.2 16:00 17.2 6:50 0.1 5.4 0.0 1.6 24.1 17:20 NW 25 22.2 28.6 13:50 17.0 7:00 0.1 3.9 1.2 2.7 37.0 14:30 NW 26 21.6 28.7 15:00 15.1 6:50 0.6 3.9 0.0 3.2 29.0 17:00 NW 27 22.1 29.4 13:10 15.3 6:50 0.6 4.3 0.0 2.7 29.0 16:20 NW 28 23.1 32.4 16:30 15.8 6:40 0.3 5.2 0.0 1.3 24.1 18:30 ESE 29 22.8 31.6 14:20 15.7 7:10 0.4 4.9 0.0 2.7 30.6 16:20 NW 30 22.1 29.7 12:10 14.7 7:40 0.6 4.4 0.0 3.4 29.0 15:40 NW 31 23.7 33.0 14:00 15.3 7:10 0.4 5.8 0.0 2.6 25.7 17:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 22.4 33.1 1 13.9 8 11.3 138.9 5.6 3.1 38.6 19 NW Max >= 32.0: 4 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 1.80 ON 08/08/20 Days of Rain: 5 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration