Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 24.6 31.5 15:00 17.8 6:50 0.0 6.3 0.0 2.7 22.5 14:20 NW 2 24.8 31.8 14:30 18.5 6:00 0.0 6.5 0.0 2.3 25.7 14:50 NW 3 24.8 31.4 13:30 18.2 5:30 0.0 6.5 0.0 3.1 30.6 16:50 NW 4 23.3 30.3 12:00 17.9 6:10 0.0 5.1 0.2 1.3 25.7 16:30 WNW 5 20.1 25.9 11:10 15.2 22:50 0.3 2.1 6.4 0.6 14.5 16:30 SE 6 19.1 26.2 13:30 15.2 2:20 0.9 1.7 6.4 1.0 17.7 11:30 SE 7 21.1 29.1 16:50 14.8 2:30 1.1 3.9 0.0 0.8 22.5 17:00 NNW 8 22.7 28.7 14:20 17.2 6:00 0.1 4.5 0.0 3.9 33.8 15:30 NNW 9 21.7 27.9 15:20 16.0 7:10 0.3 3.7 0.0 1.3 17.7 11:10 N 10 22.2 29.6 17:40 14.9 6:20 0.5 4.4 0.0 1.3 24.1 12:30 S 11 21.4 28.3 15:20 14.4 6:10 0.9 4.0 0.0 2.9 27.4 17:50 NW 12 22.8 30.8 14:50 14.8 6:40 0.7 5.2 0.0 1.4 24.1 13:50 NW 13 23.3 29.3 15:40 18.1 5:20 0.0 5.0 0.0 2.4 27.4 17:20 NW 14 20.1 25.9 17:10 14.9 00:00 0.4 2.1 2.0 0.6 14.5 16:50 S 15 18.3 24.3 13:30 13.2 6:30 1.8 1.9 1.0 3.1 33.8 14:00 NW 16 18.8 25.0 15:40 11.9 7:00 1.9 2.4 0.0 5.3 35.4 14:30 NW 17 17.9 25.9 12:10 13.7 6:40 1.6 1.2 22.8 1.3 22.5 13:30 SE 18 18.6 24.8 17:40 14.1 6:10 1.5 1.8 0.4 2.6 27.4 18:10 SE 19 19.2 26.1 15:10 12.3 6:20 1.8 2.7 0.0 4.8 37.0 16:40 NW 20 19.7 26.1 18:30 12.5 7:20 1.6 3.0 0.0 3.1 29.0 15:20 NW 21 22.1 30.1 15:00 15.1 6:40 0.6 4.4 0.0 2.1 20.9 16:10 NW 22 22.8 29.1 16:50 16.7 7:00 0.1 4.6 0.0 1.1 20.9 17:10 NE 23 23.7 30.1 17:10 17.1 4:50 0.0 5.4 0.0 1.4 22.5 12:20 NE 24 23.6 31.7 16:20 16.5 7:00 0.2 5.5 0.0 1.9 24.1 17:20 NW 25 23.3 29.9 14:00 16.6 7:10 0.2 5.2 0.0 4.5 35.4 17:00 NW 26 22.1 27.9 14:30 15.8 6:50 0.3 4.0 0.0 6.9 45.1 15:20 NW 27 22.6 30.2 15:10 14.9 5:10 0.7 5.0 0.0 3.1 29.0 15:50 NW 28 23.9 31.3 16:00 18.1 7:10 0.0 5.6 0.0 1.8 24.1 17:50 NW 29 25.1 32.8 16:40 17.4 6:10 0.0 6.8 0.0 1.3 24.1 15:10 SSW 30 26.8 33.2 17:10 21.4 3:10 0.0 8.5 0.0 1.4 24.1 14:50 NE 31 26.0 34.3 14:20 19.4 5:20 0.0 7.7 0.0 2.7 27.4 17:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 22.2 34.3 31 11.9 16 17.5 136.8 39.2 2.4 45.1 26 NW Max >= 32.0: 3 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 22.81 ON 17/07/20 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration