Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.5 13.0 14:50 3.0 23:20 10.8 0.0 11.0 3.9 40.2 21:40 NW 2 5.1 9.9 18:30 1.7 4:10 13.3 0.0 0.0 7.4 41.8 11:30 NW 3 6.0 9.2 14:30 2.9 2:50 12.3 0.0 0.8 0.0 11.3 13:00 SE 4 6.1 7.6 14:50 4.4 21:10 12.2 0.0 42.2 0.3 14.5 6:50 SSE 5 7.1 9.3 12:50 4.5 23:30 11.2 0.0 5.4 0.0 9.7 2:50 SSE 6 5.3 7.9 14:20 3.8 21:50 13.0 0.0 0.0 0.2 20.9 11:10 SE 7 5.6 9.6 17:20 3.7 6:30 12.8 0.0 0.0 0.8 32.2 12:20 SSE 8 7.7 13.4 15:50 3.7 5:50 10.6 0.0 0.0 0.6 22.5 15:20 S 9 9.8 16.9 16:40 3.7 1:40 8.5 0.0 0.0 0.8 19.3 12:40 S 10 10.9 19.2 14:10 4.1 7:40 7.4 0.0 0.0 1.4 24.1 16:30 NW 11 11.9 19.6 13:20 4.8 6:30 6.6 0.2 0.0 2.6 27.4 18:00 NW 12 12.6 20.9 14:20 6.2 6:00 5.9 0.2 0.0 0.5 19.3 13:20 NW 13 12.1 18.0 15:50 6.3 7:50 6.2 0.0 0.0 4.2 37.0 17:20 NW 14 12.4 19.3 15:20 6.1 5:50 5.9 0.0 0.0 2.9 32.2 13:40 NW 15 12.8 17.4 0:30 5.2 23:50 5.5 0.0 0.0 2.6 30.6 4:20 NW 16 9.5 18.0 17:20 2.8 7:20 8.8 0.0 0.0 1.4 20.9 18:00 NW 17 10.3 18.0 13:10 3.8 7:30 8.0 0.0 0.0 2.7 27.4 17:10 NW 18 12.4 21.7 12:30 4.1 6:40 6.4 0.5 0.0 1.6 24.1 14:40 NW 19 14.3 21.2 16:10 7.7 6:50 4.6 0.6 0.0 2.1 22.5 13:40 NW 20 14.5 20.4 11:40 9.3 4:10 4.0 0.2 0.2 1.0 17.7 13:10 NW 21 13.6 19.0 15:00 8.4 00:00 4.8 0.0 0.6 0.6 17.7 13:50 SSE 22 7.2 8.5 15:00 5.2 00:00 11.1 0.0 3.2 0.0 6.4 3:20 SSE 23 7.5 14.1 14:50 4.2 4:00 10.8 0.0 1.2 0.3 20.9 14:00 SSE 24 8.7 16.2 13:50 2.3 7:00 9.6 0.0 0.0 2.6 25.7 17:30 NW 25 9.6 16.4 15:50 3.3 7:10 8.7 0.0 0.0 4.5 38.6 16:40 NW 26 9.7 15.9 17:20 4.6 6:00 8.6 0.0 0.0 4.8 37.0 16:40 NW 27 12.1 19.5 12:50 6.0 3:00 6.3 0.0 0.0 1.4 22.5 15:00 NW 28 12.4 18.6 16:50 6.4 7:50 5.9 0.0 0.0 3.5 29.0 12:50 NW 29 13.2 19.0 14:10 7.7 3:50 5.2 0.0 0.0 4.5 32.2 15:20 NW 30 13.3 17.8 15:10 8.3 00:00 5.0 0.0 0.0 6.6 37.0 13:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 10.0 21.7 18 1.7 2 249.8 1.8 64.6 2.2 41.8 2 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 42.19 ON 04/04/20 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration