Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 6.6 11.3 12:50 3.1 0:30 11.7 0.0 0.0 1.8 20.9 13:10 NW 2 7.8 12.3 14:30 4.7 7:50 10.5 0.0 0.0 2.4 25.7 14:50 NW 3 8.0 12.3 14:20 4.7 1:20 10.3 0.0 0.0 3.9 35.4 14:40 NW 4 8.5 12.8 16:10 4.1 7:10 9.8 0.0 0.0 3.2 45.1 21:50 NW 5 5.6 12.6 0:50 0.4 21:00 12.7 0.0 30.2 8.0 53.1 11:40 NW 6 0.3 3.6 15:10 -2.8 8:00 18.0 0.0 0.0 0.0 11.3 23:20 SSE 7 0.1 6.9 14:50 -3.4 8:00 18.2 0.0 0.0 0.6 19.3 12:10 ESE 8 1.1 9.1 15:10 -3.6 6:50 17.2 0.0 0.0 0.8 17.7 11:00 SE 9 2.2 9.7 14:00 -2.8 6:50 16.1 0.0 0.0 1.6 24.1 16:10 NW 10 5.6 10.2 15:20 1.1 5:50 12.7 0.0 0.0 5.3 38.6 13:20 NW 11 9.4 13.9 14:20 4.6 0:10 8.9 0.0 0.0 5.8 43.5 2:00 NW 12 8.7 14.1 12:20 4.9 6:50 9.6 0.0 0.0 1.4 29.0 14:10 NW 13 9.4 16.1 15:00 3.9 6:30 8.9 0.0 0.0 0.8 19.3 16:00 NW 14 8.6 11.8 15:10 7.1 6:30 9.7 0.0 3.0 0.3 16.1 15:40 NNW 15 6.7 11.0 14:00 3.7 5:20 11.6 0.0 3.0 0.2 17.7 14:00 S 16 6.7 12.2 15:00 3.2 22:20 11.6 0.0 0.0 0.6 16.1 10:30 SSE 17 5.6 14.8 14:40 0.0 7:10 12.8 0.0 0.0 0.6 16.1 16:00 NW 18 5.7 12.8 13:00 0.4 7:30 12.6 0.0 0.0 2.4 22.5 14:10 NW 19 6.2 11.8 13:00 1.2 6:10 12.1 0.0 1.8 2.7 27.4 14:00 NW 20 5.9 7.8 11:10 3.1 23:50 12.4 0.0 19.6 4.0 40.2 14:40 NW 21 4.6 10.1 13:40 0.8 23:10 13.7 0.0 0.0 0.2 14.5 12:50 SE 22 2.5 5.8 11:40 -0.7 6:00 15.8 0.0 0.0 0.2 14.5 15:00 S 23 4.4 12.5 15:50 -1.3 7:20 13.9 0.0 0.0 1.0 19.3 13:20 ESE 24 7.6 13.8 15:10 1.8 1:40 10.7 0.0 0.0 2.4 24.1 15:30 NW 25 10.3 17.2 13:00 5.7 7:40 8.0 0.0 0.0 2.3 29.0 14:20 NW 26 9.8 15.3 14:10 4.3 7:50 8.5 0.0 0.0 4.3 43.5 23:20 NW 27 8.1 11.3 2:20 3.9 16:20 10.2 0.0 3.8 10.0 54.7 15:20 NW 28 5.8 9.6 11:30 0.2 7:10 12.5 0.0 11.2 5.1 48.3 20:00 NW 29 4.6 10.2 15:30 0.5 6:00 13.7 0.0 0.0 3.5 49.9 1:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 17.2 25 -3.6 8 354.3 0.0 72.6 2.6 54.7 27 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 7 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 30.20 ON 05/02/20 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration