Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.8 14.3 13:10 4.3 21:50 10.4 0.0 0.0 0.5 17.7 0:30 SE 2 6.3 11.0 15:10 1.3 8:30 12.0 0.0 0.0 0.0 3.2 4:40 ESE 3 10.5 14.3 14:40 7.6 0:10 7.8 0.0 1.2 0.2 16.1 12:50 NW 4 7.1 8.8 11:50 5.6 7:40 11.2 0.0 4.6 0.0 0.0 --- --- 5 6.6 8.6 13:50 5.6 21:40 11.7 0.0 0.0 0.0 9.7 12:50 SSE 6 8.8 12.6 11:00 4.7 6:30 9.5 0.0 0.0 0.5 17.7 12:50 NW 7 10.2 14.3 11:40 7.1 3:20 8.1 0.0 1.4 3.4 30.6 13:20 NW 8 8.8 13.1 13:00 4.3 00:00 9.5 0.0 0.0 1.4 22.5 14:10 NW 9 6.4 12.8 13:50 2.0 8:00 11.9 0.0 0.0 0.3 19.3 14:50 NW 10 7.6 9.6 13:00 5.7 1:00 10.7 0.0 14.6 0.0 9.7 21:20 SSE 11 7.4 10.3 12:10 5.5 8:00 10.9 0.0 2.6 0.2 14.5 12:40 SE 12 6.8 9.9 14:50 4.7 7:30 11.5 0.0 0.0 0.0 8.0 11:10 SE 13 6.3 8.5 12:10 4.8 6:00 12.0 0.0 16.6 0.6 27.4 12:30 SE 14 6.7 8.0 3:00 4.8 12:50 11.6 0.0 41.4 2.3 51.5 12:10 NW 15 9.4 15.0 13:40 6.7 23:50 8.9 0.0 0.0 0.2 11.3 13:00 SSE 16 8.5 15.4 14:40 5.3 6:40 9.8 0.0 0.0 0.0 12.9 15:20 SE 17 8.4 13.4 13:40 4.3 7:40 9.9 0.0 0.0 0.6 17.7 14:30 NW 18 7.9 14.3 14:50 4.3 8:50 10.3 0.0 0.0 0.3 16.1 13:10 NW 19 8.0 14.8 14:40 3.5 7:50 10.3 0.0 0.0 0.0 16.1 23:00 ESE 20 11.1 14.9 14:50 7.7 23:00 7.2 0.0 0.0 1.8 27.4 11:30 NW 21 10.7 14.3 15:00 6.7 7:50 7.6 0.0 0.0 4.2 53.1 20:10 SE 22 11.7 13.3 9:50 7.8 00:00 6.6 0.0 41.2 8.9 57.9 19:50 NW 23 7.5 10.5 0:50 6.1 17:50 10.8 0.0 36.6 4.0 57.9 1:30 NW 24 6.6 8.2 15:30 4.6 23:30 11.7 0.0 0.0 4.7 41.8 6:30 NW 25 5.5 8.5 15:20 2.5 00:00 12.8 0.0 0.0 3.2 33.8 12:10 NW 26 4.2 9.5 14:20 1.1 23:20 14.1 0.0 0.0 1.4 29.0 12:30 NW 27 2.9 8.7 13:30 -1.1 6:40 15.4 0.0 0.0 1.1 25.7 14:00 NW 28 2.3 5.4 14:40 0.3 23:30 16.0 0.0 0.0 0.3 11.3 11:40 NE 29 0.6 1.9 14:50 -0.6 8:20 17.8 0.0 3.4 0.0 14.5 12:30 SE 30 1.2 3.5 11:50 -0.6 7:50 17.1 0.0 0.0 0.6 17.7 16:50 SSE 31 2.3 7.7 13:30 -0.5 23:50 16.0 0.0 0.0 1.0 19.3 12:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 7.0 15.4 16 -1.1 27 351.0 0.0 163.6 1.3 57.9 22 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 4 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 41.40 ON 14/12/19 Days of Rain: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration