Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 11.8 17.1 14:30 6.4 7:40 6.5 0.0 0.0 0.2 12.9 11:40 S 2 12.7 18.1 14:50 9.1 23:20 5.6 0.0 0.0 0.6 14.5 11:20 S 3 13.2 19.4 13:20 7.1 7:10 5.2 0.1 1.2 0.5 22.5 14:50 SE 4 13.2 16.2 10:40 10.7 00:00 5.1 0.0 29.4 1.4 41.8 12:30 ESE 5 12.3 18.6 15:30 8.2 6:30 6.0 0.0 0.0 0.6 20.9 13:20 SE 6 13.1 19.8 14:00 8.7 6:00 5.4 0.1 0.0 0.5 17.7 13:40 SE 7 16.2 21.3 11:10 10.4 0:50 2.5 0.5 0.2 1.6 25.7 14:40 SE 8 11.4 15.3 13:20 7.8 21:00 6.9 0.0 35.4 1.1 49.9 2:00 NNW 9 11.3 18.7 13:50 6.6 6:40 7.0 0.0 0.0 0.8 24.1 12:30 SE 10 11.3 15.9 14:00 5.9 23:20 7.0 0.0 11.6 1.8 25.7 2:30 SE 11 9.9 16.9 12:50 4.1 7:30 8.4 0.0 0.0 0.3 12.9 13:10 SE 12 15.2 19.3 12:10 11.6 21:10 3.2 0.1 26.6 1.6 40.2 12:00 SSE 13 11.4 14.6 13:40 9.1 20:40 6.8 0.0 23.4 0.8 40.2 1:00 SSE 14 10.1 15.5 15:20 7.5 7:40 8.2 0.0 0.6 0.2 9.7 12:20 SE 15 10.9 16.7 14:40 7.6 7:20 7.4 0.0 0.6 0.2 14.5 13:10 NNW 16 10.4 16.7 12:40 6.1 7:00 7.9 0.0 0.0 0.3 11.3 12:30 NNW 17 11.6 17.3 14:20 8.0 5:10 6.7 0.0 0.0 0.3 14.5 11:40 SE 18 11.6 16.8 12:30 9.0 22:50 6.7 0.0 5.4 0.3 12.9 13:40 SE 19 12.3 17.9 15:00 7.6 8:00 6.0 0.0 0.4 0.6 30.6 23:30 SE 20 13.0 15.6 3:10 10.5 8:50 5.3 0.0 40.4 1.3 27.4 9:10 N 21 12.7 14.7 14:20 10.5 21:10 5.6 0.0 7.4 0.6 16.1 0:50 NW 22 9.6 13.8 13:20 5.6 00:00 8.7 0.0 0.0 2.3 29.0 12:20 NW 23 8.7 15.7 14:30 5.1 7:10 9.6 0.0 0.0 0.3 19.3 15:30 ESE 24 10.4 14.6 13:10 6.8 5:00 7.9 0.0 12.0 0.3 27.4 14:40 SE 25 8.5 13.8 15:00 5.0 8:00 9.8 0.0 27.4 0.3 22.5 1:50 SE 26 8.6 12.7 14:50 5.9 23:50 9.7 0.0 0.4 0.0 1.6 9:30 SSE 27 8.0 14.1 13:50 3.7 7:20 10.3 0.0 0.0 0.5 19.3 13:40 NW 28 12.8 15.3 12:00 7.1 1:00 5.5 0.0 0.0 3.9 46.7 22:30 SE 29 12.7 16.3 13:30 7.8 22:50 5.6 0.0 5.0 8.4 49.9 2:50 NW 30 11.3 15.1 15:10 7.8 8:00 7.0 0.0 0.0 2.3 37.0 14:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 11.5 21.3 7 3.7 27 203.5 0.7 227.4 1.1 49.9 8 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 40.41 ON 20/11/19 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 6 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration