Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.9 27.6 13:10 11.0 7:30 2.6 2.2 0.2 1.1 24.1 14:50 NW 2 17.4 23.7 14:20 13.1 7:30 2.2 1.3 0.2 3.4 30.6 13:40 NW 3 14.7 21.3 11:50 11.0 5:20 3.8 0.3 26.6 1.1 37.0 14:40 SSE 4 15.2 21.0 9:20 12.2 10:40 3.4 0.2 20.8 1.8 45.1 9:30 SE 5 14.4 18.6 15:00 11.0 8:50 3.9 0.0 4.2 6.1 37.0 11:20 NW 6 15.3 19.5 11:40 11.1 1:50 3.1 0.1 1.6 2.9 27.4 13:30 NW 7 15.1 18.2 12:10 12.9 8:00 3.2 0.0 3.4 0.0 1.6 8:40 SSE 8 14.4 16.8 16:00 12.0 00:00 3.9 0.0 5.0 0.0 1.6 2:30 SSE 9 15.3 24.0 14:30 10.4 7:30 3.9 0.9 0.4 0.0 0.0 --- --- 10 15.5 21.6 16:30 11.3 4:00 3.2 0.4 2.4 0.2 20.9 13:30 NNW 11 16.4 23.2 13:00 12.6 8:10 2.6 0.7 0.0 0.0 12.9 16:10 NNW 12 17.1 25.2 16:00 13.0 8:20 2.5 1.3 0.2 0.0 0.0 --- --- 13 16.5 24.8 13:50 11.3 8:10 3.2 1.4 0.2 0.0 0.0 --- --- 14 16.2 24.5 13:30 10.3 7:50 3.5 1.3 0.2 0.6 20.9 15:20 NW 15 15.2 23.2 14:40 9.3 8:20 4.1 1.0 0.2 0.8 19.3 15:10 NW 16 14.8 20.9 12:20 9.7 7:00 4.0 0.5 0.4 1.9 20.9 13:00 NW 17 15.7 22.3 13:20 11.4 8:40 3.2 0.7 0.2 1.0 24.1 14:00 NW 18 14.7 20.9 12:30 11.7 7:50 3.8 0.2 12.4 0.5 20.9 13:30 NNW 19 13.7 20.4 14:50 8.9 7:50 4.9 0.3 0.2 0.0 3.2 0:10 SE 20 14.0 21.6 15:40 8.4 8:20 4.9 0.6 0.4 0.0 0.0 --- --- 21 15.1 23.9 14:10 9.8 7:50 4.2 1.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 22 16.7 23.4 16:10 11.6 6:30 2.6 1.0 0.0 0.2 19.3 13:10 S 23 16.2 23.6 16:20 11.7 23:40 3.1 1.0 0.0 0.3 17.7 14:40 S 24 15.2 25.2 15:30 9.8 6:00 4.2 1.1 0.0 0.0 12.9 13:10 SE 25 13.8 24.5 14:30 7.4 7:40 5.4 0.9 0.0 0.2 12.9 14:40 SE 26 14.4 23.7 16:00 9.4 6:30 4.8 0.9 0.0 0.3 14.5 12:10 SE 27 15.0 24.8 12:50 9.8 4:00 4.4 1.1 0.0 0.6 17.7 14:40 NW 28 13.4 21.4 12:00 8.6 7:20 5.4 0.5 0.0 0.0 16.1 13:20 SE 29 13.0 21.9 13:30 6.8 7:00 5.7 0.4 0.0 0.5 24.1 14:40 NW 30 13.3 19.8 12:50 8.5 5:30 5.1 0.1 3.4 1.0 20.9 12:10 NW 31 12.3 14.2 15:10 10.7 23:10 6.0 0.0 7.0 0.5 16.1 13:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 15.1 27.6 1 6.8 29 120.8 21.5 89.6 0.8 45.1 4 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 26.59 ON 03/10/19 Days of Rain: 21 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration