Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 20.9 29.1 14:00 14.0 7:30 1.0 3.6 0.0 2.6 30.6 16:30 NW 2 21.1 29.2 13:40 15.0 6:00 0.7 3.6 0.0 2.9 38.6 16:30 NW 3 20.8 28.4 12:50 15.4 7:00 0.8 3.2 1.8 2.6 27.4 14:40 NW 4 21.4 28.9 16:30 15.4 5:00 0.6 3.8 0.0 1.0 24.1 13:50 NE 5 21.2 27.9 15:50 16.7 00:00 0.2 3.1 0.0 0.8 25.7 12:50 S 6 20.4 27.3 15:00 15.3 6:40 0.9 3.0 0.0 1.3 27.4 18:10 NW 7 19.7 26.7 12:40 14.4 6:50 1.1 2.5 0.0 1.4 29.0 16:30 NW 8 19.5 26.4 12:20 14.1 7:00 1.2 2.4 0.2 1.8 29.0 15:50 NW 9 18.7 24.6 13:20 14.4 8:10 1.2 1.6 4.2 1.3 27.4 13:30 NNW 10 18.8 26.9 15:10 13.9 7:50 1.5 2.0 0.4 0.6 22.5 15:50 NW 11 18.9 25.6 13:40 13.9 7:20 1.4 1.9 0.0 1.1 24.1 13:00 NW 12 19.8 26.5 14:30 14.2 7:00 1.2 2.7 0.4 2.1 25.7 14:00 NW 13 19.2 25.4 15:40 14.8 7:10 1.0 1.9 0.2 0.6 32.2 14:00 S 14 20.1 26.2 16:10 15.3 6:30 0.7 2.5 0.0 0.6 19.3 12:50 S 15 20.7 26.4 16:00 16.7 00:00 0.2 2.6 0.0 1.0 24.1 11:30 SSW 16 19.3 26.9 14:20 13.4 4:30 1.5 2.5 0.0 2.4 29.0 16:40 NW 17 18.6 25.9 15:00 12.4 7:20 2.1 2.4 0.0 3.1 32.2 16:30 NW 18 17.6 24.6 15:50 11.2 7:20 2.6 1.8 0.0 3.7 33.8 17:20 NW 19 18.3 25.8 14:20 11.7 7:10 2.1 2.1 0.0 2.7 30.6 14:40 NW 20 17.4 22.2 12:40 13.3 7:30 1.6 0.7 4.4 1.6 24.1 13:10 NW 21 16.3 21.9 17:10 11.4 00:00 2.6 0.5 0.0 1.0 19.3 11:50 S 22 15.0 23.1 16:10 8.4 7:50 4.3 1.0 0.0 2.1 25.7 15:20 NW 23 16.6 23.3 14:40 10.1 7:30 3.0 1.3 0.0 2.9 33.8 16:10 NW 24 17.5 22.4 16:20 13.9 4:40 1.4 0.6 1.0 2.1 38.6 20:20 NW 25 17.4 22.3 14:40 13.2 6:50 1.9 1.0 0.0 3.2 32.2 15:30 NW 26 17.1 22.8 14:30 11.8 6:10 2.5 1.3 0.2 5.3 38.6 14:40 NW 27 18.1 24.9 17:00 12.7 7:40 2.1 1.9 0.2 2.9 29.0 15:20 NW 28 18.3 25.4 13:20 13.5 5:10 1.8 1.8 0.0 2.3 27.4 14:50 NW 29 18.3 25.6 15:10 12.7 7:20 2.2 2.2 0.4 1.8 25.7 14:10 NW 30 17.9 25.4 14:20 12.6 7:40 2.3 1.9 0.0 2.7 30.6 15:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 18.8 29.2 2 8.4 22 47.8 63.4 13.4 2.0 38.6 2 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 4.39 ON 20/09/19 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration