Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 24.2 31.1 14:40 17.6 6:50 0.1 6.0 0.0 2.7 33.8 15:20 NW 2 24.8 31.5 13:10 18.3 7:20 0.0 6.5 0.0 4.3 38.6 17:00 NW 3 24.4 31.8 18:20 17.0 7:00 0.1 6.3 0.0 4.0 37.0 16:00 NW 4 21.9 27.5 13:20 17.1 7:10 0.2 3.8 0.0 5.8 35.4 14:30 NW 5 21.8 27.9 16:20 16.7 7:40 0.3 3.8 0.0 2.1 29.0 16:50 NW 6 21.8 28.9 15:30 15.7 6:50 0.4 4.0 0.0 1.8 24.1 15:50 NW 7 22.6 31.1 16:00 14.7 7:20 0.6 4.9 0.0 1.3 20.9 19:00 NNW 8 23.5 32.9 15:30 15.8 7:20 0.3 5.6 0.0 1.9 22.5 17:40 NW 9 24.4 33.6 16:50 17.2 6:20 0.1 6.2 0.0 1.3 24.1 13:20 NW 10 26.2 33.2 16:20 19.5 4:30 0.0 7.9 0.0 1.0 25.7 12:30 SSW 11 26.4 32.7 16:10 21.4 5:40 0.0 8.1 0.0 1.3 22.5 15:20 S 12 26.4 33.3 16:00 22.1 5:10 0.0 8.1 0.0 1.4 22.5 15:30 S 13 25.6 33.7 16:30 19.1 2:10 0.0 7.3 0.0 1.1 25.7 14:00 NW 14 24.6 31.3 12:20 17.8 6:40 0.0 6.3 0.0 3.9 37.0 15:40 NW 15 22.1 29.3 12:40 16.6 00:00 0.1 3.9 5.6 1.9 29.0 14:30 NW 16 20.3 26.9 14:10 14.3 6:50 1.2 3.2 0.2 3.5 33.8 17:40 NW 17 20.2 27.7 15:30 13.6 7:10 1.3 3.2 0.0 2.9 27.4 16:40 NW 18 21.2 27.7 15:20 15.5 6:40 0.4 3.3 0.0 1.6 24.1 12:20 NW 19 21.6 30.1 16:30 14.7 7:10 0.9 4.2 0.0 0.8 19.3 13:50 S 20 23.0 30.1 16:00 16.6 3:50 0.2 4.9 0.0 1.0 22.5 16:30 S 21 23.6 31.0 16:20 18.3 4:50 0.0 5.3 0.0 0.8 25.7 17:10 S 22 23.8 31.5 16:30 17.2 6:10 0.1 5.6 0.0 1.1 19.3 18:30 NE 23 25.2 31.9 16:20 19.4 4:30 0.0 6.9 0.0 1.3 20.9 13:40 SSW 24 25.7 32.6 15:20 20.5 1:40 0.0 7.4 0.0 1.1 20.9 12:50 NW 25 25.3 32.7 17:00 19.6 2:10 0.0 7.0 0.0 1.0 19.3 17:10 NW 26 25.4 33.8 16:00 18.4 7:10 0.0 7.2 0.0 1.0 24.1 14:20 S 27 25.4 32.4 15:40 20.2 2:20 0.0 7.1 0.0 1.0 25.7 17:00 S 28 23.6 30.3 15:10 18.3 6:40 0.0 5.2 0.0 0.6 29.0 14:50 NW 29 23.7 31.3 16:10 17.2 5:50 0.0 5.5 0.0 0.6 19.3 18:00 NE 30 22.9 29.9 16:10 17.3 4:30 0.1 4.6 0.0 1.0 27.4 15:00 NNE 31 21.8 28.1 14:40 16.1 4:40 0.4 3.9 0.0 1.0 24.1 10:20 S ------------------------------------------------------------------------------------- 23.7 33.8 26 13.6 17 6.9 173.3 5.8 1.8 38.6 2 NW Max >= 32.0: 10 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 5.59 ON 15/08/19 Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration