Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.7 27.6 16:50 15.4 5:00 0.3 3.7 0.0 1.3 20.9 16:10 S 2 23.4 31.2 17:20 18.4 2:30 0.0 5.1 0.0 1.4 20.9 13:10 NE 3 23.7 32.9 17:20 16.5 6:20 0.3 5.7 0.0 1.3 20.9 14:50 NW 4 25.2 34.4 17:10 15.6 5:40 0.3 7.2 0.0 1.0 22.5 14:40 NW 5 24.7 31.8 14:30 18.5 4:20 0.0 6.4 0.0 4.5 32.2 13:30 NW 6 23.4 31.1 15:50 16.3 5:40 0.3 5.4 0.0 2.4 27.4 17:30 NW 7 23.7 30.0 14:10 17.1 6:40 0.1 5.5 0.0 4.8 33.8 16:20 NW 8 24.2 30.5 17:20 16.8 6:30 0.1 6.0 0.0 6.3 40.2 13:10 NW 9 24.6 31.7 13:50 17.6 6:50 0.0 6.3 0.0 5.6 35.4 18:00 NW 10 25.3 32.3 16:00 18.9 3:30 0.0 7.0 0.0 5.8 48.3 17:00 NW 11 23.2 27.9 0:10 18.8 7:50 0.0 4.9 0.0 7.1 43.5 2:20 NW 12 20.1 24.8 15:10 16.0 6:40 0.4 2.2 0.0 5.0 37.0 14:20 NW 13 19.6 25.1 13:10 12.7 7:00 1.5 2.8 0.0 5.5 33.8 14:00 NW 14 20.1 24.2 14:40 14.2 23:10 0.3 2.2 2.6 5.1 37.0 17:00 NW 15 17.0 23.0 16:00 11.6 6:00 2.2 0.9 1.4 1.4 29.0 12:50 NW 16 18.0 23.6 12:10 14.1 22:10 1.2 0.9 32.4 0.5 29.0 20:50 SSE 17 17.6 23.3 17:00 14.0 6:50 2.0 1.2 0.2 0.6 16.1 13:20 S 18 18.8 25.9 15:50 12.1 7:30 2.0 2.6 0.0 2.6 30.6 16:40 NW 19 20.0 27.7 13:30 13.1 7:00 1.5 3.2 0.0 1.8 24.1 14:30 NW 20 21.3 29.0 17:20 14.8 5:20 0.8 3.8 0.0 0.8 22.5 13:30 NW 21 23.0 29.8 17:40 16.1 5:30 0.3 4.9 0.0 0.6 25.7 14:00 NW 22 23.7 30.3 16:30 16.5 6:40 0.1 5.5 0.0 0.8 19.3 13:10 S 23 23.8 30.9 16:40 17.6 5:30 0.0 5.6 0.0 1.1 22.5 18:20 NNW 24 23.5 29.0 14:50 18.2 6:50 0.0 5.2 0.0 1.3 20.9 13:10 NW 25 22.2 28.7 18:00 16.3 7:10 0.3 4.1 0.0 0.8 17.7 16:40 S 26 21.8 29.2 14:30 15.8 6:50 0.5 4.0 0.0 2.9 25.7 16:40 NW 27 22.4 28.8 15:20 16.2 6:30 0.3 4.5 0.0 3.5 27.4 18:00 NW 28 22.8 30.1 14:10 15.8 6:50 0.4 4.9 0.0 3.4 33.8 14:40 NW 29 20.8 25.7 14:10 16.1 6:50 0.4 2.9 0.0 7.6 41.8 12:10 NW 30 21.1 26.6 15:10 15.7 4:20 0.4 3.2 0.0 5.8 35.4 16:10 NW 31 22.6 29.8 14:40 16.1 6:20 0.5 4.7 0.0 2.9 27.4 16:20 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 22.0 34.4 4 11.6 15 16.7 132.5 36.6 3.1 48.3 10 NW Max >= 32.0: 3 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 32.41 ON 16/07/19 Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration