Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 13.3 19.3 13:20 6.3 6:00 5.0 0.0 0.2 4.5 37.0 14:40 NW 2 12.8 17.7 16:00 8.4 4:50 5.5 0.0 0.2 4.8 40.2 16:50 NW 3 12.5 18.8 15:30 8.2 4:00 5.8 0.0 0.4 2.9 35.4 13:20 NNW 4 13.6 18.5 14:40 9.3 1:20 4.8 0.0 4.0 1.1 19.3 14:40 NW 5 14.4 20.1 14:20 9.7 5:10 4.0 0.1 0.8 2.7 30.6 13:20 NW 6 16.7 22.9 16:10 10.3 6:40 3.0 1.4 0.2 4.8 33.8 14:10 NW 7 19.4 26.7 15:50 12.2 6:20 1.9 3.0 0.0 4.2 29.0 13:50 NW 8 22.1 29.8 13:50 14.0 7:20 1.0 4.9 0.0 1.8 22.5 16:10 NW 9 24.5 31.4 15:50 17.6 7:30 0.0 6.2 0.0 1.3 24.1 17:20 NW 10 21.3 27.1 17:20 16.4 23:50 0.2 3.1 0.0 0.8 22.5 13:20 S 11 19.3 25.8 14:00 14.6 7:10 1.3 2.3 1.4 3.4 38.6 15:20 NW 12 20.1 26.7 15:10 13.3 6:50 1.5 3.3 0.2 4.2 35.4 16:00 NW 13 22.6 29.8 13:00 15.6 5:40 0.5 4.8 0.0 2.6 22.5 13:40 NW 14 23.3 30.6 17:30 16.1 6:10 0.4 5.4 0.0 2.9 25.7 14:30 NW 15 23.6 31.2 15:30 17.2 7:20 0.1 5.3 0.0 1.8 24.1 14:40 NW 16 21.4 30.4 13:40 15.2 23:10 0.6 3.7 1.6 1.9 40.2 18:30 NW 17 20.6 29.5 16:00 13.3 6:20 1.5 3.7 0.0 1.3 25.7 19:50 NW 18 21.3 27.7 14:00 15.2 7:10 0.7 3.7 0.0 3.7 35.4 16:30 NW 19 21.1 27.7 15:00 14.5 6:10 0.9 3.7 0.0 4.3 30.6 15:40 NW 20 20.7 26.9 15:20 14.7 6:20 1.0 3.3 0.0 5.6 35.4 17:20 NW 21 21.3 27.9 14:50 14.6 6:00 1.0 4.0 0.0 5.1 33.8 17:40 NW 22 23.1 30.7 15:30 15.8 7:00 0.4 5.2 0.0 1.9 25.7 16:20 NNW 23 24.2 32.3 17:40 17.0 7:10 0.1 6.0 0.0 3.1 30.6 13:10 NW 24 22.4 28.0 13:20 17.9 4:20 0.0 4.1 0.0 4.7 37.0 16:40 NW 25 22.6 28.3 16:10 17.2 4:00 0.1 4.3 0.0 1.3 19.3 14:40 S 26 23.7 29.5 15:10 19.5 0:50 0.0 5.4 0.0 1.6 17.7 13:00 S 27 23.8 29.4 15:40 19.4 7:00 0.0 5.5 0.0 1.1 20.9 13:00 S 28 23.1 31.2 15:50 16.6 7:30 0.2 5.0 0.0 2.3 30.6 17:20 NW 29 23.2 29.5 16:00 17.9 5:30 0.0 4.9 0.0 0.8 17.7 13:20 S 30 20.8 25.8 17:00 16.3 6:50 0.2 2.8 0.0 1.1 24.1 18:30 SSW ------------------------------------------------------------------------------------- 20.4 32.3 23 6.3 1 41.7 105.3 9.0 2.8 40.2 2 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 3.99 ON 04/06/19 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration