Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.5 12.8 11:10 3.8 6:50 10.8 0.0 3.4 3.4 32.2 14:50 NW 2 9.4 14.0 16:20 5.2 2:00 8.9 0.0 0.2 6.9 38.6 16:40 NW 3 11.6 16.7 16:40 5.9 7:40 6.7 0.0 0.0 5.5 37.0 18:20 NW 4 10.8 15.2 16:10 8.1 4:40 7.4 0.0 5.2 1.0 30.6 19:00 SE 5 15.8 19.6 14:40 10.9 00:00 2.6 0.0 0.0 4.2 51.5 8:10 NNW 6 11.1 15.8 12:20 6.8 20:10 7.2 0.0 7.4 4.3 40.2 12:00 NNW 7 7.8 10.8 16:10 5.1 4:20 10.5 0.0 15.4 7.2 41.8 4:00 NW 8 9.2 14.2 15:50 3.6 6:20 9.1 0.0 0.2 4.7 32.2 17:20 NW 9 9.6 15.1 14:40 3.8 6:40 8.7 0.0 0.0 3.9 30.6 14:10 NW 10 11.8 16.9 17:30 6.7 2:10 6.5 0.0 0.0 4.0 32.2 15:50 NW 11 14.0 21.6 13:30 8.0 7:20 4.6 0.3 0.2 1.4 24.1 17:30 NW 12 14.3 20.8 16:10 7.8 7:10 4.4 0.5 0.4 3.2 33.8 14:00 NW 13 13.9 20.8 14:40 9.7 7:00 4.5 0.1 5.8 1.3 33.8 10:20 SSE 14 13.2 19.1 14:10 8.7 00:00 5.1 0.0 0.0 2.7 27.4 14:30 NW 15 10.9 17.1 13:20 5.1 6:30 7.3 0.0 0.2 4.0 32.2 15:30 NW 16 11.3 16.2 15:20 6.5 6:50 6.9 0.0 0.2 3.9 27.4 12:30 NW 17 12.6 18.8 17:20 7.4 3:20 5.8 0.0 1.4 1.9 25.7 18:10 NNW 18 14.1 21.3 14:10 7.1 6:10 4.7 0.4 0.2 1.8 24.1 14:50 NW 19 18.2 26.8 14:20 10.4 5:30 2.6 2.5 0.0 2.7 38.6 13:40 NNW 20 14.7 20.8 17:00 9.0 4:40 3.9 0.3 0.0 1.4 24.1 18:00 NW 21 14.3 19.7 16:50 8.8 6:40 4.3 0.2 0.0 5.5 41.8 14:30 NW 22 11.1 16.3 11:10 6.4 5:10 7.2 0.0 4.8 0.3 24.1 18:00 NNW 23 13.2 18.9 14:20 7.8 5:40 5.1 0.0 0.2 4.8 38.6 16:20 NW 24 12.9 18.1 16:20 8.6 3:10 5.4 0.0 0.0 5.8 32.2 15:00 NW 25 14.1 20.1 15:10 8.0 6:00 4.4 0.2 0.2 6.4 37.0 16:30 NW 26 16.6 24.9 16:50 9.3 6:20 3.4 1.7 0.0 1.6 29.0 17:40 NNW 27 16.6 22.4 17:10 12.3 00:00 2.4 0.7 5.6 1.0 25.7 6:50 SE 28 15.4 20.8 16:00 9.4 6:50 3.4 0.5 0.0 4.3 33.8 17:00 NW 29 14.9 20.0 16:00 9.6 6:40 3.7 0.3 0.0 5.0 33.8 15:10 NW 30 16.6 23.4 15:20 10.1 6:00 3.3 1.6 0.2 4.8 33.8 15:30 NW 31 15.0 22.1 14:50 10.4 00:00 3.7 0.4 0.6 3.2 30.6 17:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 13.0 26.8 19 3.6 8 174.5 9.7 51.8 3.6 51.5 5 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 15.39 ON 07/05/19 Days of Rain: 19 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration