Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.6 17.9 16:30 2.7 6:50 8.7 0.0 0.0 0.8 27.4 13:20 S 2 11.3 16.6 15:40 6.2 0:10 7.0 0.0 0.0 1.6 30.6 12:10 S 3 9.6 15.3 14:30 4.6 7:00 8.7 0.0 0.0 1.9 20.9 13:10 NW 4 9.3 14.8 15:10 5.4 7:30 9.0 0.0 1.0 1.4 22.5 14:10 NW 5 9.7 15.3 13:50 6.7 8:30 8.6 0.0 11.8 1.0 22.5 13:20 SE 6 9.2 11.5 13:50 7.8 2:10 9.1 0.0 17.4 0.2 12.9 11:40 SSE 7 9.9 13.1 12:20 7.2 3:20 8.4 0.0 3.0 1.3 14.5 12:40 NW 8 8.6 12.4 13:50 6.8 9:00 9.7 0.0 19.4 4.7 43.5 23:40 NW 9 7.3 9.1 15:30 5.4 9:10 11.0 0.0 19.2 9.2 53.1 2:20 NW 10 8.8 13.0 18:00 5.2 23:50 9.5 0.0 5.8 5.8 33.8 13:00 NW 11 9.0 16.3 14:20 3.8 6:00 9.3 0.0 5.0 2.6 38.6 19:10 NW 12 9.4 12.6 10:30 6.7 23:50 8.9 0.0 38.0 2.7 51.5 7:40 SE 13 8.8 14.3 12:20 4.7 7:40 9.4 0.0 1.4 3.5 30.6 14:50 NW 14 7.4 13.7 14:20 4.8 5:50 10.9 0.0 15.0 1.3 32.2 15:00 NW 15 7.1 10.1 11:00 4.2 7:10 11.3 0.0 4.6 0.8 17.7 14:00 NW 16 9.2 15.6 15:50 5.6 5:20 9.1 0.0 0.2 2.4 29.0 19:10 NW 17 9.0 14.2 15:40 4.2 7:10 9.3 0.0 0.0 6.9 40.2 14:10 NW 18 8.6 15.8 14:00 3.8 7:10 9.8 0.0 1.0 0.8 17.7 12:10 ESE 19 8.6 14.8 16:10 3.3 5:20 9.7 0.0 0.0 2.3 24.1 17:40 NW 20 9.8 15.5 14:00 3.9 7:00 8.5 0.0 0.0 1.0 20.9 16:20 NW 21 9.0 14.8 14:50 3.5 6:30 9.3 0.0 0.2 3.4 32.2 15:50 NW 22 10.7 17.2 15:00 6.6 4:00 7.6 0.0 0.6 0.3 16.1 14:30 SSE 23 11.4 19.1 13:30 8.1 3:00 6.9 0.0 2.8 1.9 20.9 13:30 SE 24 15.4 23.8 17:20 8.6 5:50 4.1 1.3 0.0 1.9 40.2 14:50 SE 25 14.9 20.5 15:20 10.6 6:50 3.7 0.2 0.0 0.5 29.0 16:40 NW 26 17.2 26.8 16:20 9.6 7:00 3.3 2.2 0.0 1.0 19.3 17:00 NW 27 16.2 23.0 11:30 10.3 6:40 3.1 1.1 0.0 4.0 37.0 14:10 NW 28 13.7 19.3 15:20 8.7 7:10 4.7 0.1 0.0 5.1 33.8 15:50 NW 29 11.7 17.2 15:00 6.4 6:20 6.6 0.0 0.0 5.3 37.0 15:40 NW 30 11.1 17.4 15:50 5.9 4:00 7.2 0.0 0.0 6.4 38.6 14:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 10.4 26.8 26 2.7 1 242.3 4.8 146.4 2.7 53.1 9 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 38.00 ON 12/04/19 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration