Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 5.4 11.5 15:00 1.3 7:40 12.8 0.0 0.0 4.0 32.2 13:50 NW 2 5.8 11.3 12:10 1.9 0:30 12.5 0.0 3.2 0.5 17.7 13:50 ESE 3 6.7 13.7 12:40 2.2 7:10 11.6 0.0 0.0 1.9 25.7 14:10 NW 4 5.7 12.5 14:30 0.8 6:20 12.6 0.0 0.0 3.2 29.0 16:20 NW 5 8.1 13.9 14:10 2.4 6:00 10.2 0.0 0.0 3.5 29.0 14:10 NW 6 8.7 15.6 15:40 3.7 7:10 9.6 0.0 0.0 3.1 29.0 13:50 NW 7 8.9 16.4 15:00 2.7 7:10 9.3 0.0 0.0 2.6 29.0 15:00 NW 8 8.9 15.9 11:40 3.7 7:40 9.3 0.0 0.0 2.7 30.6 15:50 NW 9 8.8 17.1 14:00 3.4 7:30 9.5 0.0 0.0 2.9 37.0 11:50 NW 10 9.6 16.4 15:20 4.3 3:10 8.7 0.0 0.0 5.0 40.2 12:40 NW 11 9.2 15.1 13:30 4.0 4:00 9.1 0.0 0.0 3.4 30.6 14:00 NW 12 8.7 13.1 1:30 0.7 23:50 9.6 0.0 13.8 5.0 61.2 3:00 NW 13 3.0 8.4 16:00 0.7 0:10 15.3 0.0 21.4 0.8 16.1 13:40 SE 14 4.3 11.2 13:00 0.1 2:40 14.0 0.0 15.2 0.8 20.9 12:30 SSE 15 5.2 8.6 15:00 3.2 0:10 13.1 0.0 1.8 3.5 30.6 14:30 NW 16 6.9 12.6 17:10 0.8 7:40 11.4 0.0 0.0 5.5 37.0 15:30 ESE 17 9.1 15.7 13:20 3.8 7:30 9.2 0.0 0.0 3.4 27.4 14:00 NW 18 8.4 12.8 14:00 5.3 1:00 9.8 0.0 0.0 3.2 27.4 13:40 NW 19 9.4 17.6 14:20 2.9 6:40 8.9 0.0 0.0 1.9 25.7 15:00 NW 20 10.8 15.9 12:00 5.9 6:20 7.5 0.0 0.0 0.5 16.1 11:10 SSE 21 10.4 15.6 14:40 6.9 23:30 7.8 0.0 0.0 1.4 24.1 11:30 SE 22 9.2 15.2 14:20 5.2 23:10 9.1 0.0 0.0 1.6 27.4 12:00 SE 23 9.4 15.8 16:00 3.6 2:20 8.8 0.0 0.0 1.1 22.5 10:10 SSE 24 9.7 15.3 15:00 4.9 23:50 8.6 0.0 0.0 0.5 22.5 11:20 S 25 9.6 16.8 15:10 3.7 4:10 8.7 0.0 0.0 4.3 33.8 15:40 NW 26 9.3 15.6 12:50 4.7 7:50 9.0 0.0 0.0 3.2 35.4 15:00 NW 27 8.3 15.4 11:40 4.3 6:50 10.0 0.0 14.6 0.8 20.9 13:20 NW 28 5.1 7.2 0:10 3.9 23:30 13.2 0.0 28.0 0.5 24.1 23:00 SE 29 5.0 9.2 16:30 2.3 22:10 13.3 0.0 0.0 2.1 24.1 8:40 S 30 6.9 11.8 15:30 3.4 1:40 11.4 0.0 0.0 1.9 30.6 13:00 S 31 8.6 15.3 17:10 4.2 5:00 9.3 0.0 0.0 1.0 19.3 12:20 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 7.8 17.6 19 0.1 14 323.6 0.0 98.0 2.5 61.2 12 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 27.99 ON 28/03/19 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration