Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.7 4.6 14:40 1.1 1:00 15.6 0.0 3.8 0.6 22.5 6:30 SE 2 2.1 6.3 15:30 -1.4 9:10 16.3 0.0 0.2 1.0 25.7 14:00 SE 3 1.1 2.6 6:10 0.1 23:10 17.2 0.0 19.2 1.6 29.0 15:20 NW 4 -0.3 2.6 11:40 -2.8 22:30 18.6 0.0 2.6 0.3 8.0 14:30 NW 5 -1.8 1.1 14:20 -4.4 00:00 20.1 0.0 1.6 0.0 4.8 7:40 NW 6 -2.0 3.6 14:40 -5.9 6:30 20.3 0.0 0.0 0.5 17.7 13:00 SE 7 -2.6 2.7 13:30 -5.7 8:40 20.9 0.0 0.0 0.0 8.0 13:00 S 8 -3.6 1.7 13:20 -7.2 8:00 21.9 0.0 0.0 0.3 16.1 13:40 SSE 9 2.5 7.3 23:10 -4.6 1:10 15.8 0.0 58.8 2.6 45.1 19:10 SE 10 6.7 8.3 11:20 5.3 18:50 11.6 0.0 63.6 7.6 56.3 21:20 SE 11 4.2 6.8 6:00 1.2 11:10 14.1 0.0 30.0 1.0 25.7 0:20 NNW 12 1.7 3.6 4:20 0.6 20:40 16.6 0.0 39.0 0.0 4.8 4:20 SE 13 2.0 5.4 12:00 -0.4 9:00 16.3 0.0 0.0 0.3 24.1 17:50 NW 14 3.1 7.2 14:10 1.8 6:40 15.2 0.0 0.0 0.6 19.3 11:40 NW 15 1.3 5.3 14:00 -4.2 23:30 17.0 0.0 5.4 1.4 25.7 15:10 ESE 16 -1.0 5.4 15:10 -6.6 8:30 19.3 0.0 0.0 2.9 38.6 12:10 ESE 17 2.7 8.2 13:50 -0.8 1:10 15.6 0.0 0.0 1.6 24.1 14:10 SE 18 4.1 10.3 13:20 0.7 5:00 14.2 0.0 0.0 0.5 14.5 14:30 SE 19 4.2 9.7 13:40 0.8 2:40 14.1 0.0 1.8 0.3 17.7 14:20 SE 20 5.7 9.8 13:00 3.5 6:00 12.6 0.0 5.2 0.8 16.1 12:50 SE 21 4.7 10.3 12:30 1.0 7:10 13.6 0.0 0.0 0.8 16.1 12:50 NW 22 6.9 10.1 15:00 2.9 1:20 11.4 0.0 6.2 2.1 35.4 15:10 SE 23 6.7 10.0 11:40 3.4 00:00 11.6 0.0 49.6 1.6 38.6 3:10 SE 24 4.2 8.2 11:50 1.6 5:00 14.1 0.0 22.2 0.0 20.9 19:00 SE 25 3.4 6.0 4:20 1.9 22:50 14.8 0.0 49.2 0.2 24.1 4:10 SE 26 4.3 6.7 14:00 2.3 0:50 14.0 0.0 3.8 1.0 30.6 15:30 NW 27 4.6 8.8 12:20 1.9 9:10 13.7 0.0 0.0 0.3 14.5 14:30 NW 28 5.7 9.2 11:10 1.9 1:50 12.6 0.0 8.2 1.0 22.5 15:00 NW 29 6.1 10.3 15:10 3.8 20:10 12.2 0.0 57.8 0.8 24.1 3:20 SSE 30 5.1 9.3 13:50 3.7 23:40 13.2 0.0 7.2 0.3 16.1 12:20 NNW 31 4.9 6.6 21:40 2.3 7:50 13.3 0.0 14.4 4.8 49.9 16:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 2.9 10.3 18 -7.2 8 477.8 0.0 449.8 1.2 56.3 10 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 11 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 63.60 ON 10/01/19 Days of Rain: 21 (> .2 mm) 18 (> 2 mm) 8 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration