Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 3.5 9.9 14:30 -1.4 4:50 14.8 0.0 0.0 0.8 19.3 13:30 ESE 2 4.5 10.1 12:00 1.1 7:20 13.8 0.0 0.0 0.5 16.1 11:30 ESE 3 4.3 11.0 13:30 0.1 8:10 14.0 0.0 0.0 1.0 12.9 11:40 ESE 4 6.7 10.7 13:30 2.3 1:20 11.6 0.0 0.0 0.2 6.4 12:50 NW 5 6.5 10.9 15:20 3.8 7:30 11.8 0.0 0.0 0.2 11.3 9:50 SSE 6 4.7 10.0 13:00 0.3 00:00 13.6 0.0 0.0 0.5 17.7 12:50 S 7 2.6 9.6 13:20 -0.8 6:30 15.7 0.0 0.0 0.5 14.5 11:20 SE 8 6.4 12.6 15:20 0.0 0:50 11.9 0.0 0.8 2.4 33.8 13:40 NW 9 8.1 9.6 12:40 5.2 21:50 10.2 0.0 9.2 5.0 38.6 7:20 NW 10 8.4 11.2 4:40 5.1 00:00 9.9 0.0 33.4 5.8 72.4 7:30 NW 11 3.3 5.7 12:00 -0.1 21:30 15.0 0.0 10.8 0.0 0.0 --- --- 12 0.8 6.2 14:40 -3.3 8:10 17.5 0.0 1.0 0.6 20.9 12:20 SE 13 2.4 3.8 15:20 0.8 9:50 15.9 0.0 22.6 0.5 16.1 6:30 SE 14 7.8 13.8 14:40 3.6 0:10 10.5 0.0 2.8 0.3 22.5 17:00 SE 15 9.7 13.9 15:20 5.2 22:00 8.6 0.0 20.0 1.4 30.6 9:40 SSE 16 6.1 10.3 14:10 3.6 8:10 12.2 0.0 0.4 4.0 32.2 21:00 NW 17 6.0 9.2 12:30 2.4 4:30 12.3 0.0 7.2 0.8 24.1 23:00 NW 18 6.1 8.4 12:30 3.2 23:50 12.3 0.0 11.0 0.2 12.9 5:30 SE 19 3.5 8.7 14:00 1.2 5:10 14.8 0.0 0.0 0.3 9.7 12:40 SSE 20 3.1 9.7 13:10 -0.8 6:50 15.2 0.0 0.0 0.5 17.7 15:20 NW 21 4.1 8.7 13:20 -0.1 5:10 14.2 0.0 0.0 0.2 16.1 13:40 NW 22 7.2 10.7 14:30 3.5 7:00 11.1 0.0 0.0 5.1 45.1 13:20 NW 23 8.4 13.6 14:10 4.4 22:20 9.9 0.0 0.0 2.1 27.4 0:30 NW 24 8.3 13.0 13:30 3.4 1:20 10.0 0.0 0.0 2.1 30.6 14:00 NW 25 6.7 11.7 1:30 1.1 22:00 11.6 0.0 8.4 2.3 48.3 9:50 NW 26 1.1 5.8 14:50 -2.5 23:20 17.2 0.0 0.0 0.5 11.3 13:10 ESE 27 0.5 8.4 14:20 -3.8 7:00 17.8 0.0 0.0 0.5 11.3 13:20 ESE 28 1.6 8.8 12:50 -2.9 7:30 16.7 0.0 0.0 0.5 14.5 15:10 SE 29 4.2 9.7 14:00 0.3 4:40 14.1 0.0 0.0 1.3 24.1 13:20 NW 30 3.7 8.7 12:40 0.7 6:00 14.6 0.0 0.0 0.5 20.9 15:30 NW 31 2.7 4.2 11:00 1.4 23:30 15.6 0.0 7.8 0.2 16.1 22:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 4.9 13.9 15 -3.8 27 414.5 0.0 135.4 1.3 72.4 10 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 10 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 33.40 ON 10/12/18 Days of Rain: 13 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration