Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.3 25.4 15:00 12.2 5:50 2.4 1.4 0.0 0.0 9.7 9:40 SE 2 16.9 25.3 14:20 12.4 6:40 2.7 1.4 0.0 0.6 12.9 12:30 SE 3 15.0 22.8 14:40 10.6 22:40 4.0 0.7 0.0 0.6 16.1 14:20 S 4 12.5 19.2 13:50 7.7 00:00 5.8 0.0 0.0 0.5 16.1 14:10 S 5 10.5 18.2 14:50 6.0 5:50 7.8 0.0 0.0 0.3 14.5 14:10 SE 6 11.3 20.2 14:20 6.2 4:40 7.1 0.1 0.0 0.3 14.5 11:20 SE 7 11.5 18.9 13:50 6.2 7:20 6.8 0.0 2.8 0.8 17.7 15:30 S 8 9.3 13.9 12:20 6.6 6:40 9.0 0.0 2.8 0.6 33.8 1:10 NNW 9 9.4 15.3 13:50 5.6 7:30 8.9 0.0 0.2 0.3 17.7 10:10 S 10 8.8 16.6 14:50 4.1 7:10 9.5 0.0 0.0 0.0 8.0 12:10 S 11 8.9 16.4 14:50 5.1 5:40 9.3 0.0 0.0 0.6 16.1 12:40 SE 12 8.4 15.6 15:00 4.7 7:00 9.8 0.0 0.0 1.1 14.5 13:40 SE 13 9.7 16.2 13:20 5.3 1:00 8.6 0.0 0.0 0.5 16.1 11:50 S 14 9.4 17.6 14:40 5.2 5:40 8.9 0.0 0.0 0.6 14.5 11:00 S 15 9.4 15.5 14:10 5.5 6:30 8.9 0.0 0.0 0.8 14.5 12:00 S 16 6.0 8.1 0:30 3.8 23:50 12.3 0.0 11.8 0.2 11.3 13:50 SE 17 5.3 7.3 15:20 3.5 2:50 13.0 0.0 23.2 0.0 8.0 2:50 SE 18 8.2 11.7 23:10 5.4 0:10 10.1 0.0 67.0 1.0 29.0 21:50 SSE 19 10.9 14.4 15:00 8.7 18:40 7.3 0.0 5.8 0.8 25.7 5:00 NW 20 13.8 17.8 12:50 9.6 3:40 4.5 0.0 0.2 1.0 29.0 23:30 SE 21 12.6 16.1 1:40 9.6 7:10 5.8 0.0 12.2 4.0 49.9 2:30 NW 22 11.1 14.2 13:30 8.3 23:50 7.2 0.0 0.0 3.7 30.6 0:50 NW 23 8.8 16.2 14:10 5.8 7:30 9.5 0.0 0.0 0.3 11.3 11:30 SSE 24 7.7 14.1 13:50 3.9 3:50 10.6 0.0 0.0 0.5 14.5 13:20 SE 25 10.0 14.8 14:00 5.1 3:50 8.3 0.0 5.6 1.4 29.0 00:00 NW 26 12.7 14.7 13:40 9.7 5:30 5.6 0.0 54.4 5.0 40.2 15:40 SE 27 11.9 13.4 0:50 8.6 00:00 6.4 0.0 30.4 4.2 38.6 17:50 NNW 28 8.6 12.3 13:40 5.8 21:40 9.8 0.0 12.4 1.4 41.8 1:50 SE 29 6.0 8.8 15:00 4.2 22:20 12.3 0.0 0.0 0.8 20.9 12:20 SSE 30 3.4 7.6 15:00 -0.3 00:00 14.9 0.0 0.0 0.6 14.5 14:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 10.2 25.4 1 -0.3 30 247.0 3.6 228.8 1.1 49.9 21 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 1 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 67.01 ON 18/11/18 Days of Rain: 13 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration