Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.6 30.0 16:00 15.1 6:20 0.7 4.0 0.0 1.9 24.1 16:10 NW 2 21.8 31.2 16:00 15.0 6:50 0.7 4.3 0.0 1.3 25.7 13:10 NW 3 21.5 29.2 12:50 14.6 7:10 0.8 4.0 0.2 4.0 33.8 16:30 NW 4 19.8 25.1 15:30 14.9 7:30 0.9 2.3 0.0 5.8 35.4 15:10 NW 5 18.9 24.4 15:40 14.4 7:30 1.1 1.8 0.0 7.4 49.9 14:50 NW 6 19.0 24.1 15:30 14.4 4:00 1.0 1.7 0.0 6.9 37.0 14:30 NW 7 19.1 25.2 17:20 12.6 7:00 1.5 2.3 0.0 4.7 33.8 14:20 NW 8 19.3 25.1 14:00 14.5 6:50 1.1 2.1 0.2 4.2 33.8 13:00 NW 9 19.6 26.8 13:40 14.2 5:30 1.3 2.6 0.0 3.1 32.2 16:20 NW 10 19.6 26.3 15:40 13.9 7:30 1.3 2.6 0.0 2.7 27.4 14:30 NW 11 19.4 26.3 12:30 13.7 7:20 1.5 2.6 0.2 3.7 37.0 15:00 NW 12 18.8 24.7 15:00 14.2 5:30 1.3 1.8 0.0 0.6 22.5 13:00 S 13 18.0 24.7 15:10 12.8 4:40 1.9 1.6 0.0 1.0 19.3 18:10 S 14 17.4 24.4 15:30 11.7 7:20 2.4 1.5 0.0 2.3 27.4 17:20 NW 15 18.1 25.4 15:00 12.2 6:50 2.3 2.1 0.0 2.3 25.7 13:50 NW 16 19.7 28.3 15:40 13.3 6:50 1.6 3.0 0.0 1.4 24.1 17:20 NW 17 20.3 27.4 14:40 14.9 23:50 0.7 2.7 0.0 1.0 22.5 15:30 ESE 18 18.8 26.4 16:20 13.3 4:00 1.6 2.1 0.0 1.1 19.3 11:50 ESE 19 18.8 26.6 16:10 12.7 7:20 1.7 2.2 0.0 1.3 25.7 16:00 E 20 18.3 26.9 16:30 12.9 4:00 2.1 2.2 0.0 1.3 25.7 15:40 ESE 21 18.0 26.2 14:10 11.9 7:10 2.3 2.0 0.0 2.6 29.0 16:50 NW 22 17.6 24.5 14:10 11.3 7:40 2.5 1.8 0.0 2.7 27.4 16:50 NW 23 18.7 27.4 13:20 11.6 7:10 2.4 2.8 0.0 1.4 25.7 14:20 NW 24 18.4 24.9 14:10 12.6 7:20 1.9 2.0 0.0 3.4 30.6 14:40 NW 25 16.9 24.9 13:40 12.6 5:50 2.5 1.2 0.2 1.1 24.1 14:10 SSE 26 12.3 15.4 15:40 9.8 21:10 6.0 0.0 0.0 1.9 33.8 16:00 S 27 10.8 12.1 00:00 9.3 9:30 7.5 0.0 0.0 2.4 24.1 4:50 S 28 12.4 14.6 15:10 11.2 23:50 5.8 0.0 9.6 1.0 16.1 0:40 SSE 29 12.8 13.7 18:20 11.3 0:10 5.5 0.0 26.6 0.2 12.9 9:10 SE 30 14.2 17.2 14:00 12.7 1:50 4.1 0.0 13.4 0.0 4.8 12:20 S ------------------------------------------------------------------------------------- 18.0 31.2 2 9.3 27 68.1 59.1 50.4 2.5 49.9 5 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 26.59 ON 29/09/18 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration