Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 20.1 27.2 14:20 13.4 6:30 1.5 3.3 0.2 2.9 27.4 15:40 NW 2 21.3 27.6 12:10 14.6 6:20 0.9 3.8 0.0 2.6 22.5 14:10 NW 3 21.4 28.1 14:30 14.6 6:30 0.8 3.9 0.0 3.1 29.0 16:30 NW 4 22.0 29.1 15:30 15.2 6:10 0.8 4.5 0.0 2.9 25.7 16:00 NW 5 22.1 29.1 16:40 14.7 6:10 0.6 4.4 0.0 3.2 29.0 18:20 NW 6 22.9 28.7 13:00 17.7 5:30 0.0 4.6 0.0 2.9 29.0 14:40 NW 7 21.1 27.4 13:30 15.0 7:10 0.7 3.4 0.0 4.0 33.8 16:50 NW 8 19.3 25.4 15:00 14.2 7:30 1.2 2.1 0.2 4.7 35.4 18:40 NW 9 18.5 24.9 12:30 13.5 7:10 1.5 1.8 2.4 3.5 30.6 17:20 SE 10 17.7 22.5 14:40 12.5 5:10 2.1 1.5 0.2 5.0 37.0 13:50 NW 11 18.4 24.2 15:20 12.1 6:30 2.1 2.1 0.0 5.0 35.4 15:30 NW 12 20.6 27.6 13:20 13.4 6:10 1.5 3.7 0.0 3.2 29.0 15:50 NW 13 22.1 27.9 15:00 16.3 5:00 0.4 4.1 0.0 3.9 33.8 16:50 NW 14 22.7 28.6 16:30 16.3 6:10 0.3 4.6 0.0 3.1 29.0 15:30 NW 15 23.0 28.3 15:10 17.7 7:10 0.0 4.7 0.0 3.4 30.6 18:50 NW 16 22.8 28.8 15:20 16.6 7:00 0.2 4.7 0.0 4.3 32.2 17:50 NW 17 23.8 31.2 15:10 16.8 6:20 0.1 5.7 0.0 4.2 33.8 13:40 NNW 18 21.0 25.3 14:10 17.3 23:10 0.1 2.8 0.0 5.3 35.4 15:50 NW 19 20.6 26.0 16:10 15.2 6:50 0.8 3.1 0.0 5.6 40.2 12:50 NW 20 21.4 27.2 16:30 15.3 5:40 0.7 3.8 0.0 4.2 30.6 14:20 NW 21 22.4 28.5 16:40 16.1 6:50 0.3 4.4 0.0 3.9 29.0 15:00 NW 22 22.9 33.0 15:30 16.7 6:20 0.2 4.9 0.0 3.7 49.9 16:10 NW 23 20.6 28.2 13:40 16.1 00:00 0.3 2.6 2.6 4.7 46.7 10:40 NW 24 19.7 24.7 15:10 15.5 0:40 0.8 2.2 4.8 3.7 27.4 15:40 NW 25 20.2 26.3 15:30 14.4 6:40 1.0 2.9 0.0 4.3 32.2 13:20 NW 26 18.8 25.4 11:30 15.0 5:50 0.9 1.5 1.0 0.5 19.3 11:40 NW 27 19.2 25.4 17:00 15.9 6:50 0.8 1.8 5.0 2.6 27.4 11:50 NW 28 20.0 25.7 16:40 15.4 4:20 0.9 2.6 0.4 5.3 33.8 15:40 NW 29 20.2 25.9 14:40 14.8 7:30 1.0 2.9 0.0 4.3 35.4 14:50 NW 30 21.8 27.7 13:40 16.7 1:20 0.2 3.7 0.0 1.4 22.5 17:30 NW 31 22.4 28.9 16:00 16.6 7:00 0.3 4.4 0.0 2.3 27.4 16:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 21.0 33.0 22 12.1 11 23.0 106.6 16.8 3.7 49.9 22 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 5.00 ON 27/07/18 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration