Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.4 26.4 13:10 12.3 6:50 1.7 2.7 0.0 2.9 25.7 16:50 NW 2 20.3 28.0 15:50 13.2 6:20 1.4 3.3 0.0 1.1 22.5 19:30 NW 3 19.8 26.0 14:50 13.7 6:50 1.3 2.8 0.0 5.5 38.6 16:20 NW 4 19.8 26.2 16:00 13.6 4:40 1.3 2.9 0.0 5.8 37.0 16:30 NW 5 20.8 26.2 16:00 15.5 6:40 0.8 3.3 0.0 6.0 38.6 14:20 NW 6 20.1 26.7 13:40 14.2 6:00 1.2 3.0 0.0 3.2 30.6 12:10 NW 7 19.9 26.5 16:40 12.6 6:20 1.5 3.2 0.0 3.1 30.6 15:30 NW 8 24.3 32.3 15:50 15.5 6:50 0.2 6.3 0.0 1.4 30.6 21:10 SE 9 19.6 23.3 12:50 15.7 23:10 0.4 1.7 0.0 7.4 40.2 12:40 NW 10 18.2 22.8 16:00 14.4 3:20 1.3 1.1 0.0 5.3 41.8 16:30 NW 11 19.9 27.6 18:20 12.7 5:50 1.6 3.3 0.2 0.8 22.5 13:20 SSE 12 21.6 27.7 16:10 14.9 6:20 0.6 3.9 0.0 3.4 29.0 14:50 NW 13 21.5 26.9 13:30 15.9 6:00 0.5 3.7 0.0 5.5 40.2 14:30 NW 14 19.7 26.7 14:50 14.3 6:20 1.0 2.4 0.0 4.2 35.4 16:10 NW 15 16.2 20.7 13:30 12.4 6:30 2.4 0.3 8.4 1.0 19.3 12:20 NW 16 15.0 19.6 12:10 11.3 6:10 3.3 0.0 5.6 0.5 22.5 12:10 NNW 17 16.7 22.0 13:30 14.1 00:00 2.0 0.4 16.8 1.3 25.7 12:50 NW 18 17.0 24.5 14:20 12.3 6:10 2.3 1.0 3.4 1.1 22.5 15:10 NW 19 18.4 24.7 16:50 13.8 5:40 1.5 1.6 0.2 0.3 19.3 14:00 NW 20 20.1 26.6 17:20 14.1 3:20 1.1 2.8 0.0 0.8 24.1 10:40 SSW 21 19.7 26.1 14:40 14.3 5:50 1.1 2.5 0.0 1.4 22.5 13:30 NW 22 18.2 24.1 13:30 13.7 6:50 1.5 1.4 0.6 5.1 33.8 13:20 NW 23 18.7 23.7 14:50 13.2 6:30 1.4 1.7 0.0 5.8 38.6 15:50 NW 24 16.8 22.9 11:10 14.3 23:40 2.0 0.6 55.2 0.8 27.4 16:10 NW 25 15.8 17.9 11:30 14.6 0:30 2.5 0.0 15.6 0.0 9.7 16:10 SSE 26 15.7 18.8 15:40 13.5 6:10 2.7 0.0 18.6 0.0 11.3 11:20 SSE 27 15.0 17.2 18:30 13.1 00:00 3.3 0.0 26.6 1.0 25.7 23:10 NW 28 14.2 17.2 13:20 11.8 1:20 4.1 0.0 7.0 4.3 40.2 00:00 NW 29 16.8 19.8 15:30 14.2 0:40 1.7 0.2 0.2 9.5 38.6 11:20 NW 30 17.4 21.5 15:00 12.9 3:40 1.8 0.9 0.0 6.4 35.4 15:40 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 18.5 32.3 8 11.3 16 49.6 56.9 158.4 3.2 41.8 10 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 55.19 ON 24/06/18 Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration