Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 15.2 23.5 14:30 10.3 5:50 3.9 0.8 2.8 0.8 25.7 15:50 NW 2 17.7 25.9 17:30 10.5 6:40 2.7 2.1 0.0 1.0 29.0 12:00 SE 3 18.2 23.4 14:10 14.0 00:00 1.2 1.0 0.2 2.1 24.1 2:10 NW 4 13.4 15.6 10:40 12.1 6:20 4.9 0.0 0.0 1.6 17.7 13:40 NW 5 13.3 17.0 12:30 12.2 6:50 5.0 0.0 0.4 1.1 17.7 13:10 NW 6 13.0 16.2 13:40 11.8 16:00 5.3 0.0 16.4 1.0 32.2 14:20 NW 7 13.8 17.8 18:10 10.7 23:40 4.5 0.0 5.0 0.2 16.1 16:20 SSE 8 13.2 19.4 12:20 9.8 5:30 5.1 0.0 1.4 0.6 20.9 12:20 NW 9 13.3 19.3 15:20 9.1 7:20 5.0 0.0 0.2 2.9 25.7 15:50 NW 10 12.3 17.3 16:50 8.1 5:00 6.0 0.0 0.8 2.3 32.2 17:20 NW 11 14.4 20.3 15:10 10.3 5:50 4.0 0.1 0.4 1.3 27.4 14:50 NW 12 15.0 22.4 16:50 9.1 6:50 3.9 0.6 0.0 1.0 19.3 11:30 NW 13 14.4 19.7 16:20 9.6 6:00 4.0 0.2 0.2 4.8 33.8 14:50 NW 14 15.2 21.2 15:30 9.9 5:30 3.5 0.4 0.2 3.7 35.4 15:50 NW 15 16.9 23.7 15:20 10.8 5:30 2.6 1.2 0.0 1.8 29.0 20:30 NW 16 17.5 22.5 14:10 13.2 6:30 1.9 1.1 1.2 2.4 33.8 0:30 NW 17 17.3 23.6 14:30 12.1 6:10 2.1 1.1 1.0 3.1 32.2 13:50 NW 18 18.9 25.4 17:00 13.3 2:20 1.4 2.1 0.2 1.1 19.3 13:30 NW 19 19.6 24.2 13:00 14.1 23:00 0.6 1.9 0.0 4.7 33.8 15:40 NW 20 16.7 25.0 13:00 11.4 5:10 2.8 1.2 1.2 0.6 25.7 16:20 SSE 21 17.1 24.7 15:30 11.9 6:20 2.5 1.3 11.8 0.8 19.3 13:50 S 22 18.1 26.1 14:50 11.1 6:50 2.5 2.3 0.2 1.6 20.9 16:10 NW 23 18.2 23.9 15:40 14.1 5:00 1.5 1.5 1.2 1.3 24.1 17:10 NW 24 15.9 19.7 13:40 12.8 00:00 2.5 0.1 7.0 4.0 37.0 16:00 NW 25 17.4 24.4 17:30 11.6 5:50 2.7 1.8 0.2 0.6 17.7 13:30 S 26 18.7 25.0 16:30 12.8 6:10 1.7 2.0 0.0 0.8 29.0 17:10 S 27 18.9 25.0 15:30 13.2 5:50 1.5 2.2 0.0 0.6 19.3 15:00 S 28 19.2 26.1 16:10 13.7 3:20 1.4 2.2 0.0 0.8 24.1 13:00 S 29 19.2 25.8 16:20 12.7 6:40 1.4 2.3 0.0 0.5 14.5 12:30 S 30 19.3 25.2 14:40 13.4 6:30 1.4 2.3 0.0 0.8 19.3 19:00 NW 31 18.3 24.4 15:20 13.1 6:40 1.8 1.8 0.0 2.3 32.2 15:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 16.4 26.1 28 8.1 10 91.3 33.6 52.0 1.7 37.0 24 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.41 ON 06/05/18 Days of Rain: 20 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration