Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 12.7 15.7 11:20 7.8 20:20 5.6 0.0 0.2 10.9 59.5 20:40 NW 2 8.7 13.3 15:40 4.9 5:20 9.6 0.0 0.0 7.1 40.2 1:30 NW 3 9.2 16.9 13:00 2.8 8:40 9.1 0.0 0.0 3.1 30.6 14:30 NW 4 11.1 19.6 13:30 4.8 8:10 7.3 0.1 0.0 2.6 29.0 16:50 NW 5 11.7 20.7 12:40 5.9 6:30 6.8 0.2 0.0 2.4 27.4 13:30 NW 6 10.3 13.8 11:40 7.0 22:30 8.0 0.0 2.4 1.8 25.7 18:30 NW 7 11.7 17.3 16:10 6.9 0:20 6.6 0.0 0.0 1.3 22.5 13:00 S 8 13.9 20.9 16:30 8.0 6:50 4.8 0.3 0.0 1.0 20.9 12:40 S 9 14.0 21.1 13:50 8.0 7:10 4.7 0.4 0.0 1.6 30.6 16:00 NW 10 13.1 20.2 13:00 6.8 6:50 5.4 0.2 0.0 2.7 29.0 13:30 NW 11 13.5 20.7 18:40 8.8 6:40 4.9 0.2 0.0 0.3 16.1 15:10 NW 12 15.6 25.3 13:10 8.6 6:30 4.0 1.3 0.0 1.8 27.4 16:00 NW 13 15.3 23.7 16:10 8.0 6:10 4.1 1.1 0.0 1.9 22.5 14:10 NW 14 17.6 27.0 14:50 9.2 6:50 3.2 2.5 0.0 0.5 24.1 16:50 S 15 18.1 23.6 15:20 15.4 22:40 1.2 1.0 0.0 0.8 16.1 15:10 SSE 16 15.1 18.5 10:00 9.2 00:00 3.2 0.0 1.0 3.1 25.7 15:20 NW 17 11.5 17.4 16:20 6.4 7:10 6.8 0.0 0.2 2.7 29.0 13:00 NW 18 13.1 20.4 16:10 8.6 5:40 5.3 0.1 0.6 0.5 19.3 13:00 NW 19 14.8 21.8 17:20 9.8 5:50 4.0 0.6 0.0 0.8 19.3 15:20 NW 20 14.9 21.6 16:40 8.2 7:30 4.2 0.7 0.0 2.4 25.7 13:40 NW 21 13.0 18.9 17:40 8.7 00:00 5.3 0.0 0.0 1.1 22.5 12:30 S 22 11.7 19.3 12:30 4.4 6:50 6.6 0.0 0.0 3.2 32.2 15:50 NW 23 13.2 20.3 13:50 6.3 6:50 5.3 0.3 0.0 2.1 27.4 15:20 NW 24 15.3 23.6 15:30 7.4 7:30 4.3 1.4 0.0 3.1 30.6 16:20 NW 25 15.1 22.6 13:00 8.6 7:10 4.2 1.0 0.0 3.2 33.8 15:00 NW 26 14.9 22.0 13:30 8.3 6:00 4.1 0.7 0.0 1.8 24.1 15:00 NW 27 17.3 26.8 16:50 9.6 7:00 3.3 2.3 0.0 1.1 20.9 15:10 NW 28 18.7 26.6 14:40 12.1 3:20 2.2 2.6 0.0 0.8 20.9 11:50 NW 29 19.6 27.0 16:20 13.3 6:40 1.6 2.8 1.4 1.8 25.7 15:10 S 30 15.7 22.3 17:20 12.6 22:50 3.2 0.5 4.4 0.6 19.3 6:10 S ------------------------------------------------------------------------------------- 14.0 27.0 14 2.8 3 149.0 20.2 10.2 2.3 59.5 1 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 4.39 ON 30/04/18 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration