Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 4.7 10.7 12:50 0.3 0:10 13.6 0.0 0.0 1.3 27.4 14:20 NW 2 7.5 11.8 15:10 3.1 00:00 10.8 0.0 10.0 3.9 46.7 6:10 NW 3 4.2 8.7 12:30 1.6 4:10 14.2 0.0 0.0 0.6 19.3 13:00 NW 4 4.8 8.3 7:30 1.2 22:50 13.5 0.0 10.4 4.8 41.8 10:10 NW 5 4.8 11.1 15:30 -0.2 6:00 13.5 0.0 0.0 0.5 17.7 13:10 NW 6 7.1 13.4 13:20 3.7 6:20 11.2 0.0 0.0 0.5 16.1 14:40 SE 7 7.0 13.3 14:50 4.1 3:30 11.3 0.0 0.0 0.2 12.9 13:50 SE 8 7.2 12.8 13:20 3.9 8:50 11.0 0.0 0.0 0.3 14.5 13:40 NW 9 7.3 12.0 15:10 4.3 7:30 11.0 0.0 0.0 0.8 29.0 13:40 SE 10 8.1 11.3 15:40 6.3 7:50 10.2 0.0 1.6 0.2 12.9 6:20 SE 11 6.7 8.7 14:40 5.7 23:20 11.6 0.0 8.2 0.3 29.0 21:00 SE 12 5.6 9.7 12:50 2.6 3:10 12.7 0.0 15.0 0.0 16.1 0:30 SE 13 5.2 7.0 11:50 3.1 00:00 13.1 0.0 8.0 0.0 9.7 1:10 SE 14 4.3 8.5 14:10 2.8 8:40 13.9 0.0 0.0 0.3 14.5 11:50 SSE 15 4.8 8.3 13:30 2.6 4:50 13.4 0.0 4.0 0.2 17.7 14:10 NW 16 6.7 9.3 14:00 4.4 8:50 11.6 0.0 9.8 2.4 32.2 12:50 NW 17 8.6 11.4 15:20 5.8 0:40 9.7 0.0 8.6 6.8 83.7 23:40 NW 18 3.9 9.2 0:20 1.1 23:20 14.4 0.0 9.6 15.1 75.6 5:30 NW 19 5.3 10.9 15:30 0.9 8:10 13.0 0.0 0.0 3.5 30.6 12:00 NW 20 8.7 10.2 21:00 5.2 0:10 9.6 0.0 0.0 3.7 40.2 17:50 NW 21 6.9 10.3 12:00 4.2 21:20 11.4 0.0 4.2 0.6 22.5 13:20 NW 22 4.2 6.3 3:50 -0.4 23:50 14.1 0.0 4.2 7.6 49.9 7:10 NW 23 2.2 8.1 15:40 -1.9 5:50 16.1 0.0 0.0 0.6 14.5 13:00 SSE 24 1.7 5.2 13:20 0.3 20:50 16.6 0.0 0.0 0.5 17.7 17:00 SSE 25 1.2 7.3 14:30 -2.1 23:20 17.1 0.0 0.0 1.0 20.9 1:20 SE 26 2.3 12.2 14:20 -3.0 3:20 16.0 0.0 0.0 0.3 17.7 14:50 ESE 27 3.3 12.2 13:50 -1.8 8:20 15.0 0.0 0.0 0.5 14.5 14:10 NW 28 4.7 13.2 13:40 -0.3 8:00 13.6 0.0 0.0 0.5 14.5 14:00 NW 29 5.5 13.8 13:00 0.9 7:10 12.8 0.0 0.0 0.5 19.3 13:10 NW 30 3.9 7.3 15:10 0.3 8:30 14.4 0.0 0.0 3.1 27.4 14:20 NW 31 5.8 13.2 13:00 1.3 4:50 12.5 0.0 0.0 0.8 19.3 14:40 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 5.3 13.8 29 -3.0 26 402.9 0.0 93.6 2.0 83.7 17 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 7 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 15.01 ON 12/01/18 Days of Rain: 12 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration