Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 18.9 25.1 15:50 12.8 6:30 1.8 2.4 0.0 4.7 33.8 15:30 NW 2 20.5 29.2 14:30 13.1 7:40 1.5 3.7 0.0 3.2 30.6 16:20 NW 3 21.7 29.4 14:00 15.2 6:50 0.5 3.9 0.0 5.1 41.8 12:10 NW 4 18.7 24.2 14:30 13.7 7:00 1.3 1.6 0.0 6.0 38.6 15:30 NW 5 16.3 22.7 15:20 10.6 7:30 3.2 1.1 0.0 6.4 49.9 16:00 NW 6 16.4 23.6 14:20 10.1 7:30 3.3 1.3 0.0 3.2 35.4 17:00 NW 7 17.1 24.5 15:40 10.2 7:00 3.1 1.9 0.0 4.5 41.8 17:20 NW 8 18.1 24.4 14:40 11.9 7:20 2.1 1.9 0.0 3.7 32.2 14:10 NW 9 20.5 28.6 15:40 16.0 7:50 0.5 2.8 0.4 3.7 33.8 17:20 NW 10 18.9 25.7 14:50 13.5 6:50 1.7 2.3 0.0 2.9 33.8 16:50 NW 11 22.2 33.0 15:20 12.9 6:40 1.5 5.3 0.0 3.2 40.2 23:00 NW 12 19.7 24.8 16:20 15.6 00:00 0.5 1.9 0.0 6.4 43.5 14:10 NW 13 19.1 24.7 15:20 14.3 4:40 1.1 1.9 0.0 5.6 40.2 15:10 NW 14 18.1 25.3 14:20 12.4 7:50 2.1 1.9 0.0 3.1 32.2 16:10 NW 15 17.3 25.6 14:00 10.1 7:30 3.1 2.1 0.0 2.7 29.0 14:30 NW 16 19.4 27.3 13:00 11.9 8:10 2.0 3.0 0.0 2.3 25.7 14:40 NW 17 21.6 31.4 13:00 14.6 7:40 0.9 4.2 0.0 2.1 29.0 15:20 NW 18 22.3 30.8 15:20 16.1 7:40 0.3 4.3 0.0 4.3 40.2 16:00 NW 19 20.9 30.7 15:20 15.0 7:20 0.9 3.5 0.0 3.9 37.0 16:00 NW 20 18.3 25.6 13:40 14.0 7:50 1.5 1.5 2.2 6.4 41.8 15:00 NW 21 14.6 16.4 14:30 11.2 2:20 3.8 0.0 0.4 9.8 45.1 14:40 NW 22 14.2 18.1 14:40 10.4 4:20 4.1 0.0 0.0 7.1 41.8 14:10 NW 23 13.1 19.1 14:20 7.2 7:20 5.3 0.1 0.0 3.4 30.6 15:20 NW 24 14.7 22.7 14:50 8.2 7:30 4.4 0.8 0.0 2.4 30.6 15:20 NW 25 15.3 19.9 13:30 11.5 23:20 3.1 0.1 7.2 0.8 20.9 14:20 SE 26 13.6 19.3 13:50 9.7 5:10 4.8 0.0 1.0 0.8 24.1 14:40 NW 27 13.6 20.4 14:30 9.5 7:10 4.9 0.1 2.0 1.0 24.1 12:40 NW 28 13.8 19.0 12:10 10.5 7:30 4.5 0.0 2.4 0.2 17.7 12:10 S 29 12.9 14.9 13:50 10.9 7:20 5.4 0.0 4.4 0.0 14.5 13:10 SSE 30 12.9 16.3 13:10 9.4 00:00 5.4 0.0 0.0 0.2 14.5 13:40 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 17.5 33.0 11 7.2 23 78.3 53.8 20.0 3.6 49.9 5 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 7.19 ON 25/09/17 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration