Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 23.4 29.8 17:10 17.8 7:00 0.0 5.2 0.0 1.3 22.5 13:50 NW 2 23.9 30.4 16:40 18.2 7:10 0.0 5.6 0.0 1.0 20.9 11:00 NE 3 25.4 32.0 16:30 18.7 6:50 0.0 7.1 0.0 1.0 27.4 10:30 NW 4 26.1 32.6 17:20 18.9 7:00 0.0 7.7 0.0 0.8 19.3 13:30 S 5 25.0 31.6 13:50 18.0 6:30 0.0 6.7 0.0 2.7 27.4 14:30 NW 6 26.4 33.8 16:30 19.6 4:10 0.0 8.1 0.0 1.0 17.7 12:30 NW 7 26.0 33.4 15:10 19.3 7:10 0.0 7.7 0.0 2.1 22.5 17:50 NW 8 26.8 33.2 15:30 20.9 7:00 0.0 8.5 0.0 0.8 19.3 11:20 NW 9 26.9 32.4 16:00 22.5 7:20 0.0 8.6 0.0 1.3 24.1 13:50 NW 10 26.8 33.0 16:50 21.6 6:10 0.0 8.6 0.0 1.1 19.3 14:40 NNE 11 25.7 31.8 14:50 19.4 6:30 0.0 7.4 0.0 3.1 32.2 15:40 NW 12 24.1 31.2 14:20 18.5 6:50 0.0 5.7 0.0 5.6 41.8 16:20 NW 13 20.0 23.0 16:50 16.7 00:00 0.1 1.9 0.0 10.9 48.3 12:10 NW 14 20.0 26.8 14:40 13.3 6:30 1.4 3.1 0.0 2.7 27.4 15:40 NW 15 21.9 28.9 15:20 16.4 7:10 0.3 3.9 0.0 2.9 29.0 15:30 NW 16 22.4 29.7 16:10 16.1 6:50 0.3 4.5 0.0 1.0 19.3 11:10 S 17 23.4 29.4 15:10 17.4 5:00 0.0 5.2 0.0 1.0 20.9 11:20 S 18 23.2 30.0 15:20 17.1 6:50 0.1 5.0 0.0 1.1 22.5 12:40 ESE 19 23.8 30.8 16:00 18.6 6:50 0.0 5.5 0.0 1.3 20.9 12:50 NW 20 22.2 29.7 13:20 16.0 8:00 0.4 4.3 0.0 3.7 32.2 16:30 NW 21 21.3 27.4 13:30 17.3 23:40 0.0 3.1 0.0 2.1 32.2 16:10 NW 22 19.6 26.1 13:40 14.2 6:50 1.0 2.3 0.0 1.8 22.5 13:40 NW 23 20.3 25.9 14:10 15.4 7:50 0.7 2.7 0.0 4.2 40.2 17:00 NW 24 20.4 28.2 16:10 14.0 7:30 1.1 3.1 0.0 2.3 24.1 17:00 NW 25 21.8 28.9 16:10 16.3 4:30 0.3 3.8 0.0 1.4 20.9 13:00 NNW 26 22.5 29.4 16:40 16.8 0:10 0.0 4.2 0.0 1.4 20.9 12:10 NW 27 22.9 29.9 16:30 16.0 4:30 0.2 4.8 0.0 1.3 24.1 15:00 NW 28 23.6 31.6 16:50 16.1 7:50 0.3 5.5 0.0 1.1 20.9 15:20 NW 29 22.9 30.4 15:00 16.8 8:00 0.2 4.9 0.0 3.2 30.6 14:50 NW 30 19.2 24.1 16:00 14.3 22:50 0.6 1.5 0.0 0.8 19.3 17:10 NNW 31 19.0 26.7 15:30 13.3 7:40 1.6 2.3 0.0 2.3 24.1 17:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 23.1 33.8 6 13.3 31 8.7 158.4 0.0 2.2 48.3 13 NW Max >= 32.0: 7 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/08/17 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration