Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 27.5 36.6 13:00 19.9 5:50 0.0 9.2 0.0 3.5 30.6 16:20 NW 2 25.6 33.2 14:10 19.2 00:00 0.0 7.3 0.0 5.1 35.4 16:00 NW 3 19.2 22.9 14:20 15.2 00:00 0.5 1.4 0.0 7.9 45.1 13:40 NW 4 20.6 28.3 16:40 13.0 6:00 1.4 3.7 0.0 1.0 24.1 13:10 NW 5 20.6 26.7 17:00 15.9 7:00 0.5 2.8 0.0 1.1 27.4 18:10 NW 6 22.4 29.1 17:10 16.0 2:20 0.3 4.4 0.0 1.0 24.1 15:20 NW 7 23.9 31.3 16:50 17.1 5:10 0.1 5.7 0.0 1.1 25.7 13:20 NW 8 23.9 31.2 13:20 16.6 5:50 0.2 5.8 0.0 3.5 29.0 16:20 NW 9 24.8 33.3 16:20 17.5 5:40 0.1 6.6 0.0 2.3 25.7 18:40 NW 10 25.4 32.1 15:50 19.3 6:50 0.0 7.1 0.0 2.9 29.0 17:40 NW 11 25.4 31.6 14:50 19.3 6:10 0.0 7.2 0.0 4.0 35.4 16:20 NW 12 25.9 33.2 15:00 18.4 7:00 0.0 7.6 0.0 6.1 46.7 17:50 NW 13 25.9 34.3 14:00 17.1 7:20 0.1 7.7 0.0 2.3 27.4 14:10 NW 14 25.9 32.4 16:20 19.7 6:40 0.0 7.6 0.0 3.2 37.0 16:30 NW 15 23.3 29.6 15:50 16.4 7:00 0.2 5.2 0.0 3.4 30.6 15:40 NW 16 19.0 26.4 13:10 13.7 23:40 0.8 1.5 44.8 1.0 40.2 14:30 NW 17 15.1 18.7 15:00 13.4 5:20 3.2 0.0 21.6 0.2 20.9 12:30 SSE 18 18.1 24.5 15:00 12.7 6:30 1.9 1.7 0.0 0.5 27.4 18:10 NW 19 19.7 26.9 17:10 13.2 4:20 1.4 2.9 0.0 0.8 19.3 16:00 NW 20 21.1 28.4 17:20 14.8 6:10 0.9 3.6 0.0 1.0 16.1 13:40 NW 21 22.2 28.7 16:10 16.6 5:50 0.3 4.2 0.0 1.8 22.5 19:10 NW 22 23.2 30.6 14:40 16.8 7:40 0.2 5.1 0.0 1.8 27.4 15:30 NW 23 24.0 31.4 16:40 17.1 7:00 0.1 5.9 0.0 3.2 27.4 14:00 NW 24 24.1 30.6 15:00 17.3 6:50 0.1 5.8 0.0 2.7 25.7 14:20 NW 25 23.3 29.2 14:10 18.3 6:40 0.0 5.0 0.0 4.5 33.8 15:00 NW 26 20.4 25.9 12:40 15.6 7:50 0.5 2.6 0.0 5.6 40.2 13:30 NW 27 17.8 22.2 17:20 13.6 11:00 1.3 0.8 11.2 5.8 41.8 9:30 NW 28 19.0 23.8 15:50 13.5 5:30 1.2 1.9 0.0 6.9 43.5 12:50 NW 29 21.2 29.2 15:00 14.2 7:20 1.2 4.1 0.0 2.7 32.2 17:20 NW 30 22.9 31.4 16:40 15.8 6:20 0.4 5.0 0.0 1.3 22.5 14:10 NW 31 23.9 30.9 16:20 17.7 5:40 0.0 5.7 0.0 1.0 20.9 14:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 22.4 36.6 1 12.7 18 17.0 145.2 77.6 2.9 46.7 12 NW Max >= 32.0: 7 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 44.81 ON 16/07/17 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration