Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.4 24.3 12:00 10.7 5:40 2.8 2.0 0.0 3.4 25.7 15:20 NW 2 18.0 23.8 14:40 11.4 6:10 2.3 1.9 0.0 4.8 37.0 16:50 NW 3 17.9 23.4 15:50 12.0 7:00 2.0 1.7 0.0 5.1 35.4 14:20 NW 4 16.2 23.7 13:20 11.2 6:20 3.2 1.1 6.4 2.4 30.6 16:00 NW 5 17.6 24.4 13:00 11.7 6:10 2.5 1.7 0.4 1.9 24.1 16:40 NW 6 18.9 26.6 14:20 13.3 6:30 1.7 2.4 0.2 2.4 32.2 17:20 NW 7 19.2 27.4 14:30 15.2 8:40 1.0 1.9 1.0 0.6 17.7 12:30 SE 8 17.8 24.3 16:00 14.1 6:20 1.5 1.1 3.2 1.3 25.7 16:20 SE 9 17.4 22.8 14:00 12.2 6:20 2.3 1.4 0.0 4.8 35.4 15:00 NW 10 17.3 23.0 13:40 11.2 6:10 2.6 1.6 0.2 4.7 37.0 15:20 NW 11 15.6 21.8 15:20 11.7 00:00 3.2 0.5 10.4 1.1 30.6 19:30 NW 12 16.2 22.6 17:20 11.3 1:30 3.1 1.0 2.6 1.0 19.3 11:30 S 13 18.6 24.7 16:50 12.2 5:20 2.0 2.3 0.0 2.4 25.7 18:00 NW 14 20.6 26.9 17:20 14.2 5:20 1.2 3.5 0.0 4.8 30.6 14:10 NW 15 21.0 27.1 16:00 14.8 6:20 0.9 3.5 0.0 2.7 25.7 16:50 NW 16 21.1 27.3 14:20 15.6 6:10 0.6 3.4 0.0 4.0 35.4 16:30 NW 17 19.6 24.3 15:20 15.2 6:30 0.9 2.2 0.0 6.3 38.6 16:30 NW 18 16.1 19.6 17:20 11.3 00:00 2.3 0.1 6.4 0.6 16.1 15:00 S 19 15.9 23.2 16:20 9.6 7:00 3.4 1.0 0.0 0.8 19.3 15:50 NW 20 17.8 25.1 17:00 11.4 6:30 2.4 1.9 0.0 1.3 24.1 13:20 NW 21 18.8 25.0 17:10 12.2 6:40 1.9 2.5 0.0 4.3 32.2 15:30 NW 22 20.2 27.3 13:20 12.4 6:00 1.6 3.4 0.0 3.4 27.4 16:40 NW 23 21.3 27.8 14:30 14.3 6:10 0.9 3.9 0.0 4.0 30.6 16:40 NW 24 22.4 29.1 13:00 14.8 6:00 0.6 4.7 0.0 3.4 29.0 15:50 NW 25 20.7 29.3 12:30 16.9 23:40 0.2 2.7 12.6 0.8 35.4 15:00 NW 26 21.8 28.7 15:20 15.0 6:40 0.9 4.4 0.2 4.0 32.2 15:00 NW 27 22.3 28.8 15:00 15.7 6:30 0.5 4.5 0.0 3.9 32.2 17:10 NW 28 22.5 29.4 15:50 15.2 6:20 0.5 4.7 0.0 4.3 33.8 16:50 NW 29 24.5 32.3 16:10 16.4 6:20 0.2 6.4 0.0 3.1 29.0 15:20 NW 30 27.4 35.2 15:10 19.3 7:10 0.0 9.1 0.0 3.1 38.6 15:40 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 19.4 35.2 30 9.6 19 49.2 82.3 43.6 3.0 38.6 17 NW Max >= 32.0: 2 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 12.60 ON 25/06/17 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration