Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.4 18.0 16:10 4.8 3:50 7.9 0.0 0.0 1.9 20.9 17:10 NW 2 10.1 17.6 13:50 3.3 8:20 8.2 0.0 0.0 3.4 32.2 15:10 NW 3 8.1 11.4 13:40 3.8 18:20 10.3 0.0 24.2 1.1 37.0 17:50 SE 4 8.6 16.7 16:10 2.2 7:10 9.7 0.0 0.2 2.1 29.0 16:00 NW 5 9.9 16.5 13:20 6.3 7:10 8.4 0.0 3.2 1.0 22.5 13:10 SE 6 9.1 12.6 16:40 5.4 7:40 9.3 0.0 0.2 6.1 40.2 14:00 NW 7 9.4 13.3 16:00 6.4 0:40 8.9 0.0 0.4 7.7 43.5 14:50 NW 8 8.4 14.6 16:20 2.2 7:00 9.9 0.0 0.0 4.7 40.2 1:30 NW 9 9.7 18.0 16:20 3.3 6:10 8.6 0.0 0.0 1.4 22.5 15:10 NW 10 10.9 17.3 17:00 5.2 5:50 7.4 0.0 0.0 1.1 19.3 15:30 NW 11 11.6 20.1 16:20 5.4 6:40 6.8 0.1 0.0 2.1 27.4 12:40 NW 12 12.1 19.8 16:50 5.1 7:00 6.3 0.1 0.0 1.6 25.7 15:00 NW 13 11.9 17.8 12:50 6.7 5:30 6.4 0.0 0.0 4.7 38.6 17:10 NW 14 11.7 18.3 15:10 6.1 7:10 6.6 0.0 0.0 2.9 33.8 14:20 NW 15 11.2 17.2 15:10 5.7 7:30 7.1 0.0 0.6 3.4 35.4 15:20 NW 16 11.1 17.5 15:50 4.8 7:50 7.2 0.0 0.0 4.2 29.0 12:40 NW 17 10.3 15.0 11:50 7.2 7:00 8.0 0.0 8.4 5.1 48.3 21:10 NW 18 9.6 14.3 13:30 4.5 7:10 8.7 0.0 0.0 4.5 32.2 15:00 NW 19 13.1 19.1 16:10 6.7 7:00 5.2 0.0 0.0 7.7 49.9 20:00 NW 20 8.9 12.8 4:00 3.7 00:00 9.4 0.0 0.0 13.0 51.5 16:00 NW 21 6.3 11.1 15:50 1.9 7:40 12.0 0.0 0.0 3.4 27.4 17:10 NW 22 4.4 6.7 19:30 2.8 5:10 13.8 0.0 4.4 0.5 17.7 15:00 S 23 7.2 12.6 16:20 2.8 4:50 11.1 0.0 0.0 5.6 35.4 15:10 NW 24 8.9 15.9 15:30 1.9 7:10 9.3 0.0 0.0 3.7 33.8 17:30 NW 25 11.0 17.2 14:40 4.9 6:50 7.3 0.0 0.0 3.9 30.6 15:50 NW 26 11.8 18.4 15:00 4.8 7:30 6.5 0.0 0.2 3.4 29.0 15:20 NW 27 13.4 21.2 15:40 6.2 7:20 5.3 0.4 0.0 3.7 29.0 14:10 NW 28 15.4 23.2 13:40 7.7 7:00 4.2 1.3 0.0 3.7 32.2 14:40 NW 29 17.3 26.1 14:50 10.0 7:10 2.9 1.9 0.0 1.3 30.6 15:30 NW 30 17.7 26.0 16:00 10.7 00:00 2.2 1.6 0.0 2.3 29.0 14:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 10.6 26.1 29 1.9 21 235.2 5.5 41.8 3.7 51.5 20 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 24.21 ON 03/04/17 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration