Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 8.9 14.1 16:00 4.9 4:50 9.4 0.0 8.6 4.5 53.1 21:10 NW 2 7.2 11.3 15:30 2.7 23:50 11.1 0.0 0.0 8.4 49.9 5:50 NW 3 7.4 15.1 14:00 1.4 7:00 10.9 0.0 0.0 1.6 19.3 11:40 NW 4 8.8 15.9 12:30 3.7 7:20 9.5 0.0 0.0 2.1 25.7 14:30 NW 5 8.7 15.6 13:40 3.5 6:40 9.6 0.0 0.0 2.7 24.1 14:10 NW 6 8.4 14.7 12:40 3.9 7:30 9.9 0.0 0.0 1.9 32.2 15:10 NW 7 7.4 14.2 14:30 3.4 22:50 10.9 0.0 13.2 1.6 38.6 19:40 ESE 8 6.2 12.2 14:00 3.3 2:20 12.1 0.0 2.6 1.0 24.1 12:40 SE 9 6.6 7.9 12:50 5.5 0:10 11.7 0.0 5.4 0.0 11.3 9:10 SE 10 6.3 9.9 13:20 4.3 22:10 11.9 0.0 3.6 0.3 11.3 11:50 SSE 11 4.8 5.7 16:10 3.2 9:20 13.5 0.0 7.2 0.5 17.7 12:50 SE 12 7.3 12.2 12:00 3.8 7:20 11.0 0.0 0.0 5.5 38.6 15:30 NW 13 5.3 8.8 13:10 1.8 23:40 12.9 0.0 0.0 8.0 45.1 12:20 NW 14 4.4 11.6 12:20 -0.8 6:40 13.9 0.0 0.0 0.3 17.7 13:10 NW 15 5.4 10.9 13:00 0.9 7:00 12.9 0.0 0.0 1.6 22.5 15:00 NW 16 5.1 10.6 12:30 1.7 2:50 13.2 0.0 1.2 1.1 22.5 14:00 NW 17 5.7 12.9 14:40 -0.3 7:00 12.6 0.0 0.0 2.6 25.7 15:20 NW 18 6.9 13.4 15:30 1.1 7:00 11.4 0.0 0.0 5.1 37.0 13:30 NW 19 8.2 15.2 14:00 2.7 5:00 10.1 0.0 0.0 4.5 35.4 12:40 NW 20 10.6 17.6 13:00 5.1 6:00 7.7 0.0 0.0 2.7 22.5 13:20 NW 21 11.2 20.7 13:40 5.7 6:30 7.2 0.1 0.0 1.6 22.5 12:20 NW 22 11.4 18.2 15:50 6.9 3:10 6.9 0.0 0.0 1.0 24.1 15:50 ESE 23 12.1 19.6 15:10 6.0 2:50 6.3 0.1 0.0 2.6 25.7 13:10 NW 24 12.5 21.8 15:30 5.4 7:10 6.2 0.4 0.0 1.6 22.5 14:50 NW 25 11.8 19.7 12:20 6.1 7:10 6.6 0.1 0.0 3.4 33.8 15:20 NW 26 10.9 15.4 14:20 5.5 7:40 7.1 0.0 1.2 5.5 33.8 13:30 NW 27 9.7 16.8 13:50 5.8 7:30 8.6 0.0 0.0 1.1 24.1 14:00 SE 28 8.2 13.8 16:10 4.4 00:00 10.1 0.0 0.0 1.3 20.9 14:20 S 29 9.3 16.2 15:40 3.2 2:40 9.0 0.0 0.0 1.3 25.7 13:40 NW 30 10.4 18.1 16:20 6.2 3:10 7.9 0.0 0.0 1.3 20.9 16:30 SSE 31 11.4 16.7 15:40 7.2 00:00 6.9 0.0 0.0 1.6 25.7 15:50 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 8.3 21.8 24 -0.8 14 309.0 0.7 43.0 2.5 53.1 1 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 2 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 13.21 ON 07/03/17 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration