Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 5.1 10.2 11:50 1.4 0:10 13.2 0.0 0.0 1.8 24.1 12:30 SE 2 6.1 12.6 15:20 1.8 7:40 12.2 0.0 0.0 1.6 24.1 13:10 SE 3 7.3 12.2 14:00 3.8 00:00 11.0 0.0 0.4 1.9 25.7 12:30 SE 4 9.1 13.3 15:50 3.4 0:20 9.3 0.0 0.0 2.4 29.0 14:20 NW 5 11.1 14.9 14:00 6.2 22:30 7.2 0.0 0.0 4.5 49.9 5:20 NW 6 9.9 14.3 12:50 4.7 00:00 8.4 0.0 20.6 3.1 29.0 19:00 NW 7 4.5 7.8 15:40 1.9 7:40 13.8 0.0 13.8 0.2 16.1 2:40 SE 8 5.6 8.9 12:10 2.2 00:00 12.7 0.0 0.4 0.2 11.3 12:30 SE 9 5.7 10.3 13:40 2.2 0:10 12.6 0.0 0.0 0.3 14.5 13:00 SE 10 4.9 7.1 11:10 3.8 23:50 13.4 0.0 0.0 0.2 12.9 11:20 SE 11 4.7 8.9 15:40 2.7 23:50 13.6 0.0 0.0 1.3 17.7 16:50 SSE 12 2.8 7.3 16:00 0.3 21:40 15.5 0.0 0.0 0.8 14.5 16:00 S 13 2.0 5.1 15:50 -0.1 00:00 16.3 0.0 0.0 0.6 14.5 11:30 ESE 14 1.2 6.3 15:50 -2.8 23:30 17.2 0.0 0.0 1.1 19.3 12:20 ESE 15 2.5 11.7 14:50 -4.7 7:50 15.8 0.0 0.0 1.4 19.3 13:40 ESE 16 5.2 12.2 16:10 0.9 00:00 13.1 0.0 0.0 2.1 25.7 14:10 ESE 17 4.1 11.3 14:00 -1.3 7:00 14.2 0.0 0.0 3.4 30.6 14:30 NW 18 6.4 11.9 14:10 1.8 2:20 11.9 0.0 0.0 1.4 27.4 15:40 NW 19 8.4 10.6 14:40 5.6 2:20 9.9 0.0 2.0 5.6 43.5 18:30 NW 20 8.2 11.6 16:30 4.9 23:20 10.1 0.0 0.0 4.7 45.1 2:00 NW 21 6.1 11.2 17:00 2.8 6:50 12.2 0.0 0.0 1.0 17.7 12:30 NW 22 6.1 12.7 14:40 1.3 5:50 12.3 0.0 0.0 2.3 22.5 13:10 NW 23 6.3 11.4 15:10 2.3 6:00 12.0 0.0 0.0 3.7 30.6 15:50 NW 24 7.3 12.8 15:10 2.8 1:40 11.0 0.0 0.0 2.6 24.1 13:30 NW 25 9.5 16.0 12:30 3.6 4:50 8.8 0.0 0.2 1.9 33.8 12:40 NW 26 9.7 13.3 0:10 7.8 00:00 8.6 0.0 0.8 0.3 19.3 14:00 SE 27 9.3 15.4 14:50 6.1 8:00 9.0 0.0 0.0 1.4 19.3 15:30 SE 28 8.8 14.9 15:40 4.7 7:00 9.5 0.0 0.0 2.3 27.4 14:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 6.3 16.0 25 -4.7 15 334.7 0.0 38.2 1.9 49.9 5 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 4 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 20.60 ON 06/02/17 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration