Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 -0.2 6.6 13:10 -4.3 7:20 18.5 0.0 0.0 1.4 20.9 14:20 ESE 2 3.3 7.9 14:10 -0.8 1:10 15.0 0.0 0.0 3.9 38.6 13:20 NW 3 4.1 9.1 15:40 -0.1 7:40 14.2 0.0 0.2 2.4 24.1 15:40 ESE 4 5.5 9.7 13:20 2.3 3:30 12.8 0.0 5.2 1.8 25.7 13:10 SE 5 6.7 9.2 22:30 5.0 0:10 11.6 0.0 39.6 5.6 66.0 22:20 NW 6 2.2 7.1 0:10 -1.0 23:40 16.1 0.0 8.6 6.3 40.2 1:20 NW 7 -2.7 -0.9 0:10 -4.9 23:20 21.0 0.0 8.4 0.8 25.7 1:20 NW 8 -5.4 -2.7 14:00 -8.6 00:00 23.8 0.0 0.0 0.0 8.0 12:20 SSE 9 -5.1 -1.8 15:00 -9.2 2:00 23.4 0.0 0.4 0.2 11.3 12:50 SSE 10 -3.7 -1.2 15:10 -5.9 8:10 22.0 0.0 1.0 2.3 32.2 15:00 NW 11 2.7 7.7 18:10 -3.2 1:00 15.6 0.0 39.4 4.2 54.7 13:40 SE 12 0.3 3.9 15:50 -2.1 23:00 18.0 0.0 5.0 1.9 25.7 13:00 NW 13 2.9 8.4 14:00 -2.8 1:10 15.4 0.0 0.0 1.6 38.6 19:40 SSE 14 6.4 8.7 10:20 2.8 00:00 11.9 0.0 15.0 6.3 51.5 3:30 NW 15 2.5 6.9 14:40 -0.4 8:10 15.8 0.0 11.8 1.3 33.8 0:40 S 16 1.1 2.4 13:00 0.4 7:40 17.2 0.0 25.4 0.6 14.5 14:30 SE 17 2.4 4.7 14:20 1.4 0:30 15.9 0.0 9.8 0.6 17.7 0:50 SE 18 3.2 5.6 17:50 1.6 20:50 15.2 0.0 34.6 1.0 20.9 17:30 SE 19 2.9 7.8 12:30 0.8 7:10 15.3 0.0 1.4 0.5 17.7 13:10 SE 20 2.4 7.9 14:30 -0.3 23:20 15.9 0.0 0.0 0.5 14.5 14:20 ESE 21 1.7 8.3 14:50 -1.5 6:20 16.6 0.0 0.0 1.3 16.1 12:30 S 22 2.2 8.2 14:10 -1.7 9:10 16.1 0.0 0.0 1.0 17.7 12:00 ESE 23 2.4 5.6 13:20 0.0 4:50 15.9 0.0 3.2 0.3 14.5 10:20 SE 24 1.8 3.6 16:10 0.7 9:40 16.5 0.0 16.2 0.2 11.3 0:20 SE 25 3.6 7.4 14:30 1.2 8:00 14.7 0.0 0.2 0.5 12.9 12:50 SSE 26 2.8 4.6 14:10 0.8 23:40 15.5 0.0 0.4 0.0 8.0 13:30 NW 27 1.3 7.5 14:10 -0.9 8:40 17.0 0.0 0.0 1.4 20.9 15:30 NW 28 3.2 9.5 13:30 -0.7 1:30 15.1 0.0 0.0 1.0 19.3 14:10 NW 29 3.4 6.6 14:30 1.6 1:30 14.9 0.0 0.0 0.3 12.9 14:40 SE 30 2.6 6.9 15:50 -0.3 6:00 15.7 0.0 0.0 0.5 12.9 12:20 S 31 2.2 9.7 15:30 -1.6 6:20 16.1 0.0 0.0 1.0 14.5 12:50 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 1.9 9.7 4 -9.2 9 508.7 0.0 225.9 1.6 66.0 5 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 4 Min <= 0.0: 20 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 39.60 ON 05/01/17 Days of Rain: 19 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration