Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 8.2 14.9 15:20 4.2 6:30 10.1 0.0 0.2 1.4 27.4 11:50 SE 2 8.3 14.9 13:30 2.8 6:30 10.0 0.0 0.0 2.6 32.2 13:00 NW 3 10.9 18.6 13:50 6.3 6:50 7.4 0.0 0.4 1.0 25.7 12:20 ESE 4 11.7 17.8 14:00 8.5 23:30 6.6 0.0 12.6 0.2 16.1 14:10 NNW 5 10.9 17.7 14:30 6.2 5:50 7.4 0.0 0.4 0.6 17.7 13:00 NW 6 12.4 18.6 13:30 7.8 2:20 5.9 0.0 0.2 1.6 32.2 14:50 NNW 7 17.2 19.2 14:20 12.3 0:10 1.2 0.1 0.0 4.7 53.1 14:40 NW 8 17.9 21.0 9:20 14.7 19:30 0.8 0.4 6.2 4.2 49.9 4:10 SE 9 12.1 17.8 4:20 6.3 23:50 6.2 0.0 34.8 6.0 48.3 12:20 NW 10 10.4 15.7 13:40 6.6 0:10 7.9 0.0 2.6 2.7 41.8 11:20 SE 11 11.1 16.0 14:40 8.4 23:20 7.3 0.0 2.0 1.1 40.2 0:20 NNW 12 10.6 13.8 14:50 8.1 3:00 7.7 0.0 38.2 4.5 45.1 20:00 NW 13 8.8 11.7 15:00 4.8 00:00 9.5 0.0 0.0 8.2 41.8 0:20 NW 14 6.1 12.3 12:40 1.9 6:30 12.2 0.0 0.0 1.9 25.7 13:50 SE 15 7.0 10.9 15:10 3.1 5:20 11.3 0.0 0.0 0.2 8.0 9:40 NW 16 7.1 11.6 13:00 3.1 23:50 11.2 0.0 0.0 2.1 27.4 14:30 NW 17 5.7 13.1 14:20 1.2 7:30 12.6 0.0 0.0 0.6 17.7 14:40 SE 18 7.3 14.4 13:10 3.0 7:20 11.0 0.0 0.0 0.8 16.1 14:10 SE 19 7.9 14.1 15:10 3.2 5:50 10.4 0.0 0.0 1.0 16.1 11:20 ESE 20 8.7 15.8 13:50 5.1 7:00 9.6 0.0 0.0 1.1 17.7 10:40 SE 21 8.4 13.8 15:30 5.7 8:00 9.9 0.0 0.0 0.8 14.5 14:10 SE 22 8.6 14.5 14:30 4.8 6:20 9.7 0.0 0.0 1.0 14.5 11:30 ESE 23 8.9 15.2 14:00 5.3 00:00 9.3 0.0 0.0 1.0 16.1 11:20 SE 24 6.6 15.1 13:30 1.1 8:30 11.7 0.0 0.0 0.6 12.9 13:40 SE 25 8.5 12.7 12:10 4.3 6:50 9.8 0.0 0.0 1.0 19.3 12:50 NW 26 8.8 12.1 12:50 5.7 7:00 9.5 0.0 7.0 0.6 14.5 18:20 NW 27 9.9 12.8 14:20 8.4 6:20 8.4 0.0 50.8 0.8 27.4 15:30 NW 28 9.0 14.2 13:30 6.3 21:30 9.3 0.0 33.2 1.0 29.0 17:20 SE 29 6.9 9.5 13:10 4.4 00:00 11.4 0.0 3.2 0.2 11.3 15:10 SE 30 2.6 4.4 0:10 0.8 23:40 15.7 0.0 3.6 0.5 17.7 15:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 9.3 21.0 8 0.8 30 271.0 0.5 195.4 1.8 53.1 7 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 50.80 ON 27/11/16 Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration