Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.4 27.1 13:50 16.9 6:20 0.2 3.3 0.0 1.0 29.0 12:50 ESE 2 18.7 24.8 15:20 15.0 7:40 1.1 1.5 0.8 0.8 24.1 13:40 ESE 3 19.4 26.1 17:40 13.1 4:00 1.4 2.6 0.0 1.0 19.3 13:00 ESE 4 20.2 26.9 14:40 14.2 7:10 0.9 2.9 0.0 1.0 30.6 14:50 E 5 17.4 25.1 13:00 12.9 6:50 2.2 1.3 4.6 2.3 32.2 13:30 NW 6 15.7 18.4 9:50 13.8 0:10 2.6 0.0 45.4 1.0 29.0 21:20 NNW 7 18.4 25.6 15:20 15.7 0:10 1.1 1.2 30.4 1.6 32.2 4:10 SE 8 17.7 21.4 11:50 15.9 0:10 0.9 0.3 8.4 0.3 16.1 12:40 SE 9 18.4 23.2 11:50 14.6 6:40 0.9 1.0 0.0 2.3 24.1 12:00 NW 10 17.9 21.6 15:10 15.1 7:30 0.9 0.6 0.0 1.0 27.4 15:50 NNW 11 16.8 22.8 14:30 13.6 7:10 2.1 0.6 11.0 0.5 20.9 14:40 NW 12 16.1 22.3 13:50 13.0 5:20 2.6 0.4 6.4 0.5 22.5 14:40 SE 13 17.4 24.2 16:00 12.6 5:40 2.4 1.5 0.2 1.3 24.1 14:20 ESE 14 17.5 24.4 14:10 12.1 7:20 2.4 1.6 0.2 1.9 27.4 18:10 NW 15 17.7 24.8 14:30 12.1 6:30 2.4 1.8 0.0 2.1 24.1 15:50 ESE 16 18.3 25.7 13:00 12.6 7:10 2.1 2.2 0.0 2.6 29.0 15:00 NW 17 19.0 26.6 14:20 12.9 7:50 1.8 2.5 0.0 2.3 22.5 13:10 NW 18 19.7 24.9 13:40 15.6 5:30 0.8 2.2 0.0 3.1 33.8 14:00 NW 19 18.6 22.7 10:50 15.2 5:10 0.6 0.9 11.2 6.0 62.8 7:20 NW 20 16.5 19.3 15:30 13.3 22:50 1.9 0.1 2.6 6.0 38.6 2:20 NW 21 15.4 20.3 16:30 11.1 7:10 3.1 0.2 0.0 3.4 29.0 16:00 NW 22 15.5 20.0 15:00 12.8 8:10 2.8 0.0 2.8 3.5 27.4 13:00 NW 23 14.6 20.7 16:50 10.3 7:40 4.1 0.4 0.2 2.7 29.0 15:40 NW 24 13.7 20.8 15:40 9.3 6:30 4.9 0.3 0.0 1.4 19.3 13:00 SE 25 13.4 20.8 15:10 8.2 7:50 5.1 0.2 0.0 1.0 17.7 17:10 SE 26 13.3 20.4 13:40 8.8 7:40 5.1 0.1 0.0 1.6 20.9 13:50 ESE 27 13.1 19.3 13:10 8.9 6:40 5.2 0.0 0.2 0.5 12.9 12:40 NW 28 13.7 20.9 15:30 8.4 7:50 5.0 0.4 0.0 0.6 22.5 15:10 NW 29 14.1 21.5 14:20 8.8 4:50 4.8 0.6 0.0 1.4 20.9 15:00 ESE 30 14.2 23.0 13:40 7.6 7:10 5.0 0.8 0.0 1.8 25.7 15:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 16.8 27.1 1 7.6 30 76.6 31.6 124.4 1.9 62.8 19 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 45.39 ON 06/09/16 Days of Rain: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration