Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 13.6 19.3 13:30 8.7 6:20 4.8 0.0 0.0 1.3 25.7 15:00 NNW 2 12.5 21.1 13:00 8.2 00:00 6.0 0.2 12.8 1.8 37.0 17:00 S 3 8.5 12.4 11:50 6.2 6:40 9.8 0.0 9.4 1.6 32.2 12:30 NNW 4 9.6 12.3 14:10 7.7 2:20 8.8 0.0 11.0 4.7 30.6 13:50 NW 5 10.9 16.4 18:20 7.3 6:40 7.4 0.0 0.2 0.5 14.5 15:00 NW 6 10.3 16.2 12:10 5.4 6:50 8.0 0.0 0.0 0.6 17.7 12:00 NNW 7 10.3 17.5 13:30 4.7 6:50 8.0 0.0 2.4 1.0 19.3 14:00 E 8 11.8 20.2 17:20 5.6 7:00 6.5 0.1 0.2 0.6 17.7 12:10 NW 9 13.7 20.5 16:30 7.1 7:20 5.0 0.4 0.0 2.9 25.7 14:10 SE 10 13.8 20.5 14:40 7.2 7:00 4.9 0.5 0.0 2.7 29.0 16:50 NW 11 14.8 23.9 16:30 7.8 7:00 4.4 0.9 1.0 1.4 29.0 16:30 NW 12 19.3 26.7 17:00 12.4 6:40 1.7 2.7 0.4 3.7 40.2 13:20 NW 13 17.1 21.0 17:20 9.9 00:00 1.8 0.6 0.0 6.8 35.4 11:40 NW 14 13.8 22.1 13:20 6.8 6:40 4.9 0.5 0.0 3.5 32.2 14:30 NW 15 13.3 18.7 17:50 7.9 7:10 5.0 0.0 0.0 4.3 33.8 13:10 NW 16 13.0 18.3 13:50 8.5 3:30 5.3 0.0 0.0 4.3 30.6 13:50 NW 17 12.9 18.9 15:40 6.9 5:00 5.4 0.0 0.0 5.1 33.8 14:50 NW 18 12.7 18.2 15:10 6.9 7:10 5.6 0.0 0.0 4.2 30.6 16:10 NW 19 11.2 15.8 11:10 6.4 5:30 7.1 0.0 0.0 1.6 24.1 12:40 NW 20 13.3 20.5 15:00 8.1 4:10 5.1 0.1 13.6 1.0 29.0 15:00 ESE 21 12.8 15.1 14:00 11.1 21:10 5.5 0.0 13.0 1.9 27.4 18:00 NW 22 13.4 20.0 15:30 7.8 4:50 5.0 0.1 0.2 0.6 17.7 14:10 S 23 13.7 20.1 14:30 6.8 7:40 5.0 0.4 0.0 4.5 30.6 17:00 NW 24 14.9 22.6 14:20 9.2 7:10 4.1 0.7 0.0 5.5 54.7 16:30 NW 25 12.9 17.2 14:10 7.9 5:00 5.4 0.0 0.0 6.9 40.2 13:30 NW 26 14.6 20.6 15:20 8.6 6:00 4.1 0.5 0.0 4.0 29.0 15:00 NW 27 16.8 23.4 16:30 9.9 6:50 3.2 1.8 0.0 3.5 30.6 14:20 NW 28 18.2 25.2 15:30 11.3 6:30 2.5 2.4 0.0 2.4 25.7 16:00 NW 29 18.2 24.3 14:40 12.9 5:00 1.9 1.8 0.0 1.9 25.7 16:40 NW 30 19.2 26.2 16:50 12.4 6:30 1.8 2.6 0.0 1.6 25.7 12:20 NW 31 18.7 24.7 17:00 12.9 6:10 1.8 2.2 0.0 3.7 38.6 14:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 13.9 26.7 12 4.7 7 156.2 18.4 64.2 2.9 54.7 24 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 13.59 ON 20/05/16 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration