Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.9 14.1 0:10 3.4 00:00 8.4 0.0 0.0 4.0 30.6 15:10 NW 2 6.8 11.3 17:00 2.9 3:10 11.5 0.0 1.0 0.6 17.7 13:50 ESE 3 7.6 11.9 12:10 3.1 22:10 10.7 0.0 15.0 3.7 43.5 21:50 NW 4 5.2 7.2 11:50 1.1 18:30 13.1 0.0 25.4 8.5 61.2 17:40 NW 5 6.3 10.5 15:50 3.2 23:30 12.0 0.0 0.2 5.1 35.4 1:30 NW 6 9.2 18.1 15:20 1.8 7:40 9.1 0.0 0.0 1.1 22.5 13:00 ESE 7 12.2 18.7 12:20 7.3 22:00 6.2 0.0 4.2 2.9 38.6 17:30 ESE 8 8.9 13.0 14:50 5.2 7:40 9.4 0.0 0.0 1.6 22.5 15:00 NW 9 7.6 11.2 10:30 3.4 21:50 10.7 0.0 0.0 3.1 27.4 15:20 NW 10 5.5 9.4 15:20 2.8 00:00 12.8 0.0 3.8 2.6 32.2 10:40 NNW 11 6.7 12.8 17:10 2.4 2:50 11.6 0.0 0.0 1.4 22.5 15:20 ESE 12 8.4 11.1 15:50 5.7 5:40 9.9 0.0 30.8 0.5 19.3 14:50 ESE 13 8.7 13.1 12:20 6.3 1:30 9.6 0.0 13.6 0.8 17.7 15:10 NW 14 5.8 7.3 14:50 4.1 23:50 12.5 0.0 5.2 0.0 8.0 14:20 ESE 15 5.3 7.5 15:00 3.7 2:10 13.0 0.0 2.8 0.2 12.9 16:20 ESE 16 5.3 8.7 11:50 2.6 2:30 13.0 0.0 7.6 0.3 17.7 12:10 S 17 5.2 8.3 13:40 2.1 6:30 13.1 0.0 2.0 0.2 12.9 15:10 SE 18 5.6 7.8 15:40 4.1 2:30 12.7 0.0 24.6 0.3 14.5 00:00 NW 19 7.6 11.3 16:00 5.2 1:50 10.7 0.0 1.0 6.3 35.4 15:00 NW 20 7.7 13.3 13:30 3.3 6:20 10.6 0.0 0.0 3.1 29.0 13:40 NW 21 8.2 15.1 12:40 1.9 5:40 10.1 0.0 0.0 1.8 24.1 13:00 NW 22 14.1 20.7 14:50 5.7 4:50 4.4 0.2 0.0 5.8 43.5 8:50 NW 23 13.6 17.2 5:40 9.6 21:50 4.7 0.0 18.2 4.3 45.1 21:00 NW 24 8.9 11.3 14:20 6.8 22:40 9.4 0.0 40.6 6.9 43.5 4:50 NW 25 5.7 8.7 15:10 1.4 21:30 12.6 0.0 4.4 3.1 35.4 16:40 NW 26 4.4 10.6 14:40 -0.9 7:30 13.9 0.0 0.0 2.9 27.4 13:30 NW 27 4.9 9.5 15:30 1.0 23:20 12.8 0.0 10.4 4.2 35.4 19:10 NW 28 4.4 10.8 16:30 -1.9 6:00 13.8 0.0 0.0 3.4 27.4 18:30 NW 29 7.5 14.3 15:40 2.3 4:20 10.8 0.0 0.6 2.4 24.1 16:30 NW 30 10.4 17.2 13:30 5.1 7:10 7.9 0.0 0.0 2.3 22.5 15:20 NW 31 11.2 17.8 14:50 6.2 6:30 7.1 0.0 0.0 2.6 22.5 14:20 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 7.7 20.7 22 -1.9 28 328.2 0.2 211.4 2.8 61.2 4 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 2 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 40.59 ON 24/03/16 Days of Rain: 19 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration