Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.3 12.7 14:10 4.1 8:00 10.9 0.0 0.0 2.6 25.7 15:20 ESE 2 9.0 18.2 15:10 3.9 4:50 9.3 0.0 0.0 0.5 17.7 14:20 ESE 3 9.2 15.7 11:50 4.2 7:50 9.1 0.0 0.0 2.4 20.9 15:00 NW 4 8.6 10.8 8:00 5.6 3:20 9.7 0.0 13.8 2.7 37.0 7:40 NNW 5 3.4 6.4 0:10 0.8 22:00 14.8 0.0 15.8 3.7 30.6 5:00 NW 6 0.7 6.1 14:40 -2.0 7:20 17.6 0.0 0.0 1.0 16.1 12:30 S 7 1.4 10.1 15:20 -3.4 6:40 16.9 0.0 0.0 0.6 14.5 12:30 ESE 8 3.6 10.3 14:20 -1.3 7:10 14.7 0.0 0.0 1.1 19.3 15:00 NW 9 5.4 10.7 14:20 0.8 4:00 12.8 0.0 0.0 2.1 22.5 13:40 E 10 9.3 11.9 23:40 4.0 1:40 8.9 0.0 2.8 9.2 62.8 16:40 NW 11 10.6 15.6 15:30 5.3 7:50 7.7 0.0 2.4 8.7 49.9 2:40 NW 12 11.5 12.7 2:00 9.2 21:20 6.8 0.0 14.4 6.4 49.9 1:50 NW 13 11.3 13.4 23:40 10.3 5:20 7.0 0.0 18.8 6.0 53.1 22:20 NW 14 12.9 14.5 10:20 11.7 20:50 5.4 0.0 0.4 2.4 27.4 0:10 NW 15 16.7 20.6 13:30 12.7 1:30 2.1 0.6 0.0 4.7 49.9 3:30 NW 16 16.6 22.8 14:40 11.7 22:50 2.4 0.7 0.0 1.6 22.5 9:20 ESE 17 15.6 20.6 13:00 9.8 5:30 3.1 0.3 0.0 1.0 22.5 20:20 ESE 18 13.1 16.1 1:40 8.7 00:00 5.2 0.0 4.4 0.6 20.9 18:40 ESE 19 8.8 11.2 11:30 4.1 00:00 9.5 0.0 0.0 3.2 30.6 12:40 NW 20 6.3 11.0 12:50 2.8 19:20 12.0 0.0 16.0 6.0 46.7 18:40 NW 21 5.4 10.3 15:20 0.7 7:50 12.9 0.0 0.0 3.7 29.0 12:40 NW 22 8.9 18.6 13:00 3.3 1:10 9.4 0.0 0.0 1.9 24.1 15:20 NW 23 12.8 20.8 13:40 6.7 6:10 5.8 0.3 0.0 1.1 22.5 22:10 NW 24 9.7 15.4 12:00 6.2 23:00 8.6 0.0 1.2 1.9 41.8 1:20 E 25 8.9 14.6 12:20 4.3 8:00 9.4 0.0 0.0 1.3 20.9 13:00 ESE 26 9.0 14.7 16:00 4.6 6:40 9.3 0.0 0.0 2.1 25.7 14:30 NW 27 8.2 12.8 15:50 3.9 7:30 10.1 0.0 0.0 2.1 25.7 14:40 NW 28 9.7 18.4 14:30 3.5 7:00 8.6 0.0 0.0 1.0 19.3 12:30 S 29 13.8 19.5 11:40 7.7 0:10 4.6 0.1 0.0 2.3 33.8 3:20 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 9.2 22.8 16 -3.4 7 264.9 2.0 90.0 2.9 62.8 10 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 3 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 18.80 ON 13/02/16 Days of Rain: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration