Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 -0.4 5.5 15:20 -4.8 3:50 18.7 0.0 0.0 1.0 24.1 15:40 NNW 2 2.7 8.3 14:30 -0.5 22:40 15.5 0.0 0.2 0.8 16.1 12:50 NW 3 6.4 10.6 19:00 0.4 0:30 11.9 0.0 33.6 4.7 51.5 18:30 NW 4 8.2 11.7 00:00 6.4 8:50 10.1 0.0 19.2 5.0 45.1 3:10 NW 5 13.8 15.5 11:50 11.2 0:20 4.5 0.0 0.4 10.1 46.7 7:30 NW 6 13.4 15.7 13:50 10.1 21:50 4.9 0.0 12.4 4.8 59.5 14:30 NW 7 6.9 12.1 0:10 4.3 23:20 11.4 0.0 25.6 10.5 59.5 13:00 NW 8 6.7 11.3 15:30 3.8 23:20 11.6 0.0 0.2 3.7 33.8 0:30 NW 9 8.3 13.3 13:10 3.5 0:50 10.0 0.0 0.0 1.1 20.9 23:00 ESE 10 10.4 14.8 15:00 8.2 8:00 7.9 0.0 3.6 1.6 37.0 23:00 ESE 11 10.9 16.7 14:50 7.1 6:40 7.4 0.0 0.0 1.9 32.2 1:00 ESE 12 13.1 16.6 12:20 8.9 1:10 5.3 0.0 0.0 9.5 45.1 10:40 NW 13 8.8 11.3 0:20 5.7 23:40 9.5 0.0 12.8 9.3 38.6 19:30 NW 14 4.7 10.1 15:00 1.3 22:40 13.6 0.0 0.0 1.3 19.3 14:20 ESE 15 6.6 11.6 00:00 0.4 1:20 11.7 0.0 0.0 3.2 41.8 23:20 ESE 16 10.6 12.5 14:50 6.9 00:00 7.7 0.0 40.4 7.1 45.1 1:50 NW 17 3.6 7.4 14:10 0.7 10:00 14.8 0.0 11.6 3.7 30.6 20:50 NW 18 0.2 2.7 15:00 -2.7 23:40 18.1 0.0 1.2 3.4 29.0 3:00 NW 19 0.3 4.7 15:40 -2.5 0:10 18.0 0.0 0.2 0.8 16.1 13:30 NW 20 1.4 2.9 13:00 0.4 8:50 16.9 0.0 18.2 0.0 8.0 0:40 S 21 1.2 6.2 14:50 -1.5 9:10 17.1 0.0 0.0 0.3 16.1 15:30 ESE 22 2.1 7.2 14:50 -0.8 8:10 16.2 0.0 0.0 0.5 12.9 14:50 S 23 1.6 3.8 12:40 -1.9 00:00 16.7 0.0 0.0 0.6 14.5 13:20 S 24 -0.8 4.9 14:20 -4.5 7:30 19.1 0.0 0.0 1.0 14.5 11:20 ESE 25 -0.1 6.5 15:20 -3.5 3:30 18.4 0.0 0.0 0.8 24.1 13:20 ESE 26 3.4 8.5 14:50 -2.4 1:20 14.9 0.0 0.0 2.3 27.4 13:00 NW 27 4.8 10.8 14:00 1.6 3:20 13.4 0.0 0.0 1.4 25.7 14:30 ESE 28 5.9 9.9 12:20 2.2 8:10 12.4 0.0 0.0 2.1 22.5 14:50 NW 29 8.2 12.3 15:10 5.4 7:20 10.1 0.0 0.0 3.2 32.2 12:50 NW 30 7.1 14.6 14:30 2.6 9:00 11.2 0.0 0.0 0.8 19.3 13:50 ESE 31 6.1 11.4 15:10 2.4 6:30 12.2 0.0 0.0 2.1 24.1 13:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 5.7 16.7 11 -4.8 1 390.8 0.0 179.7 3.2 59.5 6 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 10 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 40.41 ON 16/01/16 Days of Rain: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 3 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration