Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 6.8 12.6 13:30 1.7 1:40 11.5 0.0 0.0 3.1 29.0 13:40 NW 2 8.3 15.9 14:10 4.2 7:30 10.0 0.0 0.0 0.3 14.5 11:20 ESE 3 8.4 15.7 14:00 4.8 4:50 9.9 0.0 0.0 0.3 17.7 14:00 ESE 4 8.7 14.7 14:20 5.3 23:50 9.6 0.0 0.0 0.3 11.3 13:50 S 5 6.3 12.7 13:40 3.3 7:10 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 6 5.5 12.8 13:20 1.5 8:30 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 7 5.7 14.7 14:00 1.0 8:30 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 8 6.3 15.2 14:00 2.3 8:40 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 9 5.4 12.6 14:10 1.3 7:20 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 10 4.6 10.9 14:40 0.6 6:50 13.8 0.0 0.0 0.2 24.1 15:30 ESE 11 5.3 6.4 14:30 4.2 4:50 13.0 0.0 0.0 0.2 8.0 11:30 ESE 12 3.8 8.7 13:40 1.2 23:40 14.5 0.0 0.0 1.0 12.9 14:00 ESE 13 5.6 14.4 14:00 1.2 7:00 12.8 0.0 0.0 0.6 9.7 2:30 ESE 14 4.8 10.8 14:50 0.4 6:30 13.5 0.0 0.0 1.0 16.1 13:20 NW 15 5.3 10.7 15:10 1.7 7:20 13.0 0.0 0.0 1.1 12.9 12:30 ESE 16 5.2 11.1 14:10 0.5 7:20 13.2 0.0 0.0 0.8 16.1 13:30 S 17 5.1 6.3 14:00 4.5 18:40 13.2 0.0 0.0 1.3 22.5 10:00 S 18 4.1 8.8 14:10 -0.3 23:10 14.2 0.0 0.0 1.1 19.3 11:30 S 19 2.9 12.7 14:20 -2.1 4:00 15.4 0.0 0.0 0.5 9.7 11:30 ESE 20 3.9 11.2 13:50 0.3 7:50 14.4 0.0 0.0 0.5 11.3 10:50 ESE 21 3.8 12.2 14:00 -0.9 6:50 14.5 0.0 0.0 0.8 14.5 12:50 E 22 5.4 12.8 14:20 1.7 8:40 12.8 0.0 0.0 0.6 14.5 12:30 ESE 23 6.1 14.3 14:30 1.7 7:50 12.2 0.0 0.0 0.5 9.7 13:00 ESE 24 6.8 15.3 14:40 2.6 6:00 11.5 0.0 0.0 0.8 16.1 13:50 ESE 25 6.2 12.7 14:50 2.5 4:50 12.1 0.0 0.0 0.6 14.5 12:00 ESE 26 6.5 13.5 14:40 3.3 7:50 11.8 0.0 0.0 0.6 19.3 14:20 ESE 27 6.6 13.6 14:30 3.1 4:10 11.7 0.0 0.0 0.5 11.3 12:10 ESE 28 7.9 15.0 14:50 4.3 00:00 10.4 0.0 0.0 0.8 19.3 14:00 ESE 29 6.3 14.3 13:30 2.7 5:10 12.0 0.0 0.0 0.6 17.7 14:00 ESE 30 5.4 10.4 13:30 1.7 00:00 12.9 0.0 0.4 0.2 9.7 13:40 ESE 31 -0.4 1.7 0:10 -3.6 22:50 18.7 0.0 0.0 0.5 17.7 13:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 5.6 15.9 2 -3.6 31 394.8 0.0 0.4 0.6 29.0 1 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 4 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.41 ON 30/12/15 Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration