Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.0 9.7 15:30 8.4 21:10 9.3 0.0 0.0 0.6 17.7 5:40 S 2 9.2 15.6 14:30 4.8 19:50 9.1 0.0 0.0 1.0 17.7 12:00 S 3 10.8 19.2 15:10 5.4 0:30 7.5 0.1 0.0 0.3 16.1 12:20 ESE 4 10.3 19.6 14:20 5.2 7:30 8.0 0.0 0.0 0.6 14.5 11:10 ESE 5 9.1 17.1 13:50 3.9 7:00 9.2 0.0 0.0 0.6 17.7 14:00 ESE 6 9.5 18.6 15:20 4.2 6:00 8.8 0.0 0.0 0.2 12.9 13:20 ESE 7 10.0 19.1 14:00 5.4 4:50 8.3 0.0 0.0 0.3 14.5 14:20 ESE 8 9.6 19.1 13:50 4.1 7:10 8.7 0.0 0.0 0.2 12.9 14:50 ESE 9 10.3 18.3 15:10 6.2 3:00 8.0 0.0 0.0 0.6 17.7 12:40 ESE 10 12.8 23.2 14:10 5.6 4:10 6.1 0.6 0.0 0.5 14.5 14:20 ESE 11 13.2 22.4 14:30 8.8 8:20 5.5 0.4 0.0 0.3 16.1 14:40 ESE 12 13.5 22.4 13:50 8.4 7:20 5.4 0.6 0.0 0.3 17.7 14:50 ESE 13 12.8 20.6 15:30 8.5 7:40 5.7 0.2 0.0 0.3 14.5 14:20 ESE 14 11.8 18.9 14:10 7.9 23:10 6.5 0.0 0.0 1.1 22.5 13:00 NW 15 10.6 18.9 14:20 4.3 8:00 7.7 0.0 0.0 0.3 14.5 11:20 S 16 10.4 18.0 14:00 6.3 7:00 7.8 0.0 0.0 0.8 14.5 12:40 NW 17 11.7 18.9 13:50 7.8 2:10 6.6 0.0 0.0 0.6 16.1 14:20 ESE 18 11.0 16.6 14:20 7.7 8:20 7.3 0.0 0.0 1.8 24.1 14:40 NW 19 10.6 19.4 14:10 5.8 7:40 7.8 0.1 0.0 0.5 16.1 14:50 E 20 11.1 15.3 14:00 8.3 0:10 7.3 0.0 0.0 1.8 24.1 14:40 NW 21 14.1 15.2 13:10 10.1 0:10 4.2 0.0 0.0 8.2 46.7 10:50 NW 22 14.1 15.4 13:10 12.7 7:30 4.3 0.0 15.8 6.8 51.5 15:40 NW 23 12.1 15.6 13:00 9.6 22:00 6.2 0.0 2.0 1.0 24.1 0:30 ESE 24 12.3 16.6 13:50 9.3 1:20 6.0 0.0 0.0 1.1 22.5 12:10 ESE 25 11.3 14.4 12:20 8.6 23:50 7.0 0.0 43.4 2.4 33.8 17:50 N 26 9.2 11.6 13:20 7.1 23:40 9.1 0.0 11.4 1.6 24.1 11:40 NNW 27 8.8 10.1 22:20 7.2 0:10 9.5 0.0 48.8 4.3 46.7 21:20 NNW 28 7.8 11.7 13:00 6.0 4:20 10.4 0.0 21.4 4.3 54.7 17:50 NW 29 7.7 11.2 13:20 3.7 00:00 10.6 0.0 0.0 3.2 29.0 2:40 NW 30 5.0 11.3 14:10 2.2 23:20 13.3 0.0 0.0 0.6 16.1 12:00 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 10.7 23.2 10 2.2 30 231.3 2.0 142.8 1.6 54.7 28 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 48.79 ON 27/11/15 Days of Rain: 6 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration