Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 14.1 20.2 15:00 10.1 7:20 4.4 0.1 0.0 0.8 22.5 13:40 S 2 13.1 20.9 16:00 8.7 5:00 5.3 0.1 0.0 0.6 14.5 11:40 S 3 13.3 21.2 15:50 7.8 7:00 5.4 0.4 0.0 1.4 24.1 17:10 ESE 4 15.1 21.2 15:40 10.2 4:40 3.7 0.5 0.0 3.1 29.0 15:10 NW 5 15.9 21.7 14:40 11.9 2:10 3.1 0.7 0.0 3.1 25.7 13:20 NW 6 16.1 21.4 15:40 11.4 7:10 2.7 0.5 0.0 2.1 25.7 14:20 NW 7 16.6 21.6 13:40 13.3 00:00 2.4 0.7 17.2 1.4 19.3 12:50 ESE 8 15.8 20.6 17:00 12.6 8:00 2.9 0.3 9.8 1.0 22.5 15:30 ESE 9 14.9 21.4 15:40 10.2 8:20 4.0 0.6 0.0 1.4 22.5 14:40 ESE 10 16.4 20.0 19:30 13.1 6:20 2.1 0.2 5.4 1.0 29.0 19:20 N 11 18.7 21.1 15:50 16.3 00:00 0.3 0.7 34.6 4.7 59.5 10:50 ESE 12 15.9 19.3 12:10 12.9 20:40 2.4 0.0 0.0 3.9 35.4 15:30 NW 13 13.6 19.3 15:50 9.3 22:30 4.8 0.1 0.0 1.4 17.7 15:00 NW 14 13.4 21.3 14:50 7.8 7:20 5.4 0.5 0.0 0.0 4.8 11:30 NW 15 14.9 22.2 14:50 10.6 5:20 3.9 0.5 0.2 0.0 3.2 11:00 S 16 15.0 21.3 16:20 11.6 6:10 3.6 0.3 0.0 0.0 3.2 11:20 S 17 14.8 20.0 12:20 10.2 8:10 3.7 0.2 0.0 0.0 1.6 1:10 ESE 18 15.2 20.5 15:20 11.4 8:20 3.4 0.3 0.0 0.3 17.7 15:50 NNW 19 15.1 21.5 14:50 11.0 8:30 3.6 0.4 0.2 0.3 16.1 15:50 NW 20 15.5 20.7 15:00 12.8 3:20 3.1 0.2 0.6 0.3 16.1 16:20 ESE 21 16.1 19.6 13:10 13.7 8:20 2.3 0.1 15.0 1.1 19.3 5:50 NW 22 14.2 17.9 14:00 12.7 9:10 4.1 0.0 96.6 1.4 33.8 13:30 ESE 23 12.2 14.2 13:50 10.4 00:00 6.1 0.0 2.0 0.0 8.0 0:20 ENE 24 10.9 13.3 13:20 9.6 7:30 7.4 0.0 0.2 0.3 16.1 12:00 S 25 10.3 16.1 15:30 5.6 21:40 8.0 0.0 0.0 0.5 19.3 14:20 ESE 26 10.8 19.9 13:50 4.9 4:00 7.6 0.1 0.0 0.3 12.9 15:50 ESE 27 10.4 19.6 15:00 5.9 7:00 7.9 0.0 0.0 0.3 12.9 13:10 ESE 28 9.3 16.6 14:30 5.2 5:50 8.9 0.0 0.0 0.6 22.5 13:50 S 29 8.1 15.9 15:10 4.1 7:00 10.2 0.0 0.0 0.6 19.3 14:10 S 30 9.4 12.6 14:40 5.1 6:20 8.9 0.0 0.0 0.2 14.5 14:50 S 31 10.2 11.8 10:20 9.1 18:00 8.1 0.0 0.0 1.1 17.7 8:00 S ------------------------------------------------------------------------------------- 13.7 22.2 15 4.1 29 149.5 7.6 181.8 1.1 59.5 11 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 96.60 ON 22/10/15 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration