Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 22.9 30.8 15:00 16.6 4:30 0.1 4.8 0.0 1.1 29.0 16:40 NW 2 20.8 27.5 15:30 14.4 7:40 0.9 3.4 0.0 3.9 27.4 17:30 NW 3 21.3 27.6 16:00 15.9 5:30 0.6 3.5 0.0 4.7 32.2 17:20 NW 4 21.7 29.2 15:00 15.2 6:20 0.7 4.1 0.0 3.4 33.8 16:00 NW 5 22.7 32.0 15:20 15.4 7:10 0.6 5.0 0.0 2.9 24.1 15:00 NW 6 24.0 32.1 14:30 17.8 7:30 0.0 5.7 0.0 3.5 27.4 13:40 NW 7 22.8 29.2 13:30 18.1 7:20 0.0 4.5 0.0 4.5 32.2 15:30 NW 8 21.0 27.1 15:40 15.8 7:30 0.4 3.1 0.0 4.0 29.0 18:20 NW 9 18.8 24.2 12:40 15.0 4:40 0.9 1.4 0.8 0.6 17.7 14:00 E 10 21.1 27.6 17:00 16.3 7:30 0.3 3.1 1.2 2.1 29.0 3:30 ESE 11 19.1 23.2 12:50 15.7 7:30 0.5 1.3 0.0 4.3 30.6 14:40 NW 12 17.4 24.1 16:20 12.0 7:50 2.2 1.4 0.0 2.9 24.1 13:20 NW 13 18.7 26.6 15:30 13.3 7:20 1.8 2.2 0.0 1.8 20.9 15:50 NW 14 18.6 27.0 15:00 12.4 7:10 1.9 2.2 0.0 1.4 20.9 16:20 ESE 15 19.2 28.7 15:50 12.0 7:40 2.0 2.9 0.0 1.4 19.3 13:50 ESE 16 20.8 29.6 16:50 14.7 2:50 1.1 3.6 0.0 1.4 22.5 15:00 NW 17 22.9 31.7 16:10 15.6 4:20 0.4 5.0 0.0 1.0 24.1 15:00 NW 18 24.1 31.3 15:40 17.2 8:00 0.0 5.8 0.0 0.8 22.5 12:30 NE 19 23.5 30.6 15:50 17.0 5:20 0.0 5.2 0.0 0.8 25.7 14:40 ESE 20 21.2 28.0 17:40 14.9 7:10 0.6 3.4 0.0 3.1 27.4 16:00 NW 21 14.7 20.2 15:50 12.1 9:30 3.7 0.1 25.8 1.3 37.0 0:20 S 22 15.7 22.1 16:50 11.4 4:20 3.1 0.5 0.0 0.6 16.1 15:10 S 23 16.8 22.5 13:40 13.1 5:40 2.2 0.8 0.4 1.1 19.3 13:10 NW 24 16.8 23.2 14:00 12.1 7:50 2.6 1.2 0.2 1.4 22.5 15:40 ESE 25 17.7 24.8 14:50 12.6 5:00 2.2 1.6 2.2 1.3 25.7 12:10 ESE 26 16.2 19.0 15:40 12.6 00:00 2.1 0.0 7.0 1.0 17.7 19:10 NW 27 14.6 19.4 13:50 10.4 7:10 3.8 0.1 0.0 1.6 19.3 14:50 ESE 28 15.5 21.2 15:40 11.1 8:20 3.4 0.6 0.0 1.8 24.1 17:10 NW 29 14.7 21.3 13:10 11.6 5:30 3.9 0.2 0.2 0.3 16.1 17:10 ESE 30 14.3 20.1 16:30 9.6 7:10 4.1 0.1 3.0 0.5 12.9 12:00 S ------------------------------------------------------------------------------------- 19.3 32.1 6 9.6 30 46.2 76.9 40.8 2.0 37.0 21 NW Max >= 32.0: 2 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 25.81 ON 21/09/15 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration