Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 16.2 23.7 17:30 10.6 4:50 3.3 1.2 0.0 1.1 17.7 15:30 NW 2 17.2 24.0 17:20 11.2 6:20 2.7 1.6 0.0 1.0 20.9 15:30 NW 3 18.7 24.7 17:10 12.9 2:00 1.7 2.0 0.0 1.1 24.1 15:10 NNE 4 18.3 25.7 16:10 12.0 6:40 2.1 2.1 0.0 1.1 22.5 11:40 NW 5 17.7 22.9 18:20 12.6 5:10 2.0 1.4 0.0 0.8 19.3 13:00 ESE 6 17.1 22.3 16:30 13.7 6:00 1.8 0.6 2.4 0.3 12.9 15:10 S 7 15.7 18.3 9:50 14.6 4:50 2.6 0.0 2.2 0.2 14.5 9:20 S 8 15.9 21.6 13:50 12.6 6:50 2.7 0.3 6.8 0.6 32.2 15:30 WNW 9 15.4 20.9 13:50 10.0 6:50 3.3 0.4 0.2 3.4 27.4 17:50 NW 10 16.8 22.3 14:10 11.5 6:40 2.3 0.8 4.6 2.6 30.6 14:10 NW 11 15.7 22.0 12:00 10.3 6:30 3.2 0.5 5.2 0.0 20.9 13:20 ESE 12 18.9 26.9 17:10 12.2 3:30 2.0 2.7 1.2 0.5 17.7 13:50 ESE 13 19.8 26.7 16:00 12.4 6:40 1.6 3.2 0.0 2.3 24.1 18:20 NW 14 20.6 27.8 15:40 14.1 6:50 1.2 3.5 0.0 3.7 27.4 16:00 NW 15 20.6 26.3 16:30 14.6 6:10 1.1 3.4 0.0 4.7 37.0 14:20 NW 16 20.6 27.1 15:00 13.8 7:00 1.3 3.6 0.0 4.8 29.0 14:50 NW 17 20.6 27.8 14:10 14.0 7:00 1.2 3.5 0.0 3.4 32.2 17:00 NW 18 16.2 20.6 15:20 13.1 4:20 2.3 0.2 1.6 4.2 33.8 19:00 NW 19 16.6 22.6 17:50 11.5 6:40 2.5 0.8 0.0 1.4 19.3 17:30 NW 20 17.0 21.8 17:40 11.9 6:20 2.2 0.9 0.0 4.2 30.6 16:40 NW 21 17.8 22.1 14:10 13.1 4:50 1.7 1.2 0.0 5.3 37.0 15:20 NW 22 16.3 21.7 13:30 11.0 6:40 2.6 0.6 0.0 1.6 20.9 16:00 NW 23 16.8 23.4 15:40 10.3 6:10 3.0 1.5 0.0 4.2 30.6 16:20 NW 24 17.3 24.4 16:30 9.9 6:50 2.8 1.8 0.0 3.9 29.0 17:30 NW 25 19.3 25.7 15:20 13.2 6:10 1.5 2.6 0.0 5.0 32.2 15:50 NW 26 17.2 23.4 16:10 9.4 6:40 2.7 1.6 0.0 3.7 29.0 16:00 NW 27 15.1 20.0 12:10 10.9 23:40 3.2 0.0 15.4 0.8 25.7 12:50 SE 28 16.1 22.3 13:10 10.4 5:00 3.1 0.8 0.0 2.1 25.7 13:40 NW 29 17.2 23.7 13:10 12.6 5:30 2.1 1.0 0.0 1.1 16.1 13:10 NW 30 15.7 23.0 12:20 11.7 6:50 3.4 0.8 25.8 0.8 22.5 16:00 S ------------------------------------------------------------------------------------- 17.5 27.8 14 9.4 26 69.1 44.5 65.4 2.3 37.0 15 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 25.81 ON 30/06/15 Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration